PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Junaki našega časa 2022/2023

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v šolskem letu 2022/23 že devetič potekal natečaj Junaki našega časa. Učenci, dijaki in njihovi mentorji so se ponovno angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe.

 

Letos je med prejemniki nazivov 35 osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov.

Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos jih je 11.

IMG_8485

 

Šole, ki naziv prejemajo prvič:

OŠ Bojana Ilicha Maribor

Na OŠ Bojana Ilicha Maribor so se prostovoljci_ke izurili v veščinah prve pomoči, znanje pa delili z učenci_kami na šoli. Poleg sodelovanja z Rdečim križem Maribor so prostovoljstvo opravljali tudi v projektu Simbioze, v sklopi katerega so izvedli lov na zaklad v okolici šole, gibalne delavnice in predstavitve poklicev. Mentorica in koordinatorica na šoli je Nina Volčanjk.

 

OŠ Dekani

Na OŠ Dekani so izpostavili inovativne ideje za prostovoljske aktivnosti. S ciljem senzibilizacije otrok za pomoč drugim se vključujejo v akcije zbiranja sredstev, se udejstvujejo v raznovrstnih medgeneracijskih aktivnostih, skrbeli so za živali Obalnega zavetišča za zapuščene živali, se povezovali z Vrtcem Dekani in Rižana ter na iznajdljive načine obeleževali mednarodne dneve. S prostovoljstvom so popestrili urice v podaljšanem bivanju in skrbeli za medvrstniško povezovanje in pomoč. Koordinatorici in mentorici Debori Horjak Babič na šoli pomaga še 5 drugih mentorjev_ic.

IMG_8083

 

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Učenci_ke prostovoljci_ke na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični so močno vpeti v delovanje šole. Na šoli deluje okrepljeno tutorstvo preko katerega si učenci_ke nudijo medsebojno pomoč, prostovoljcem_kam pa so dodeljene še druge naloge, preko katerih aktivno soustvarjajo šolski vsakdan. Sodelujejo z Društvom upokojencev, kjer delujejo kot družabniki, dneve pa jim lepšajo tudi z izdelki, ki jih pripravijo za starostnike_ce. Koordinatorka in mentorica na šoli je Sabina Rozina.

 

OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana

Učenci_ke prostovoljci_ke na OŠ Franca Rozmana Staneta izvajajo različne oblike družbeno koristnega dela, preko katerega so spodbujeni, da prepoznavajo in se odzivajo na potrebe v skupnosti, si pomagajo medsebojno in pomoč ponudijo tudi drugim sokrajanom_kam. Pripravili so potujočo galerijo likovnih del z naslovom »Sreča se z delitvijo veča«, ki so jih razstavljali v lokalnem okolju. Mentorici in koordinatorici na šoli sta Andreja Alojzija Absec in Tanja Čarman.

 

OŠ Medvode

Osnovna šola Medvode se pridružuje Junakom našega časa s projekti prostovoljstva, ki so jih učenci_ke opravljali v sodelovanju z lokalnim turističnim društvom. Skozi celo šolsko leto so pod mentorstvom in koordinatorstvom Urše Kržišnik in Katarine Czerny ter ge. Vanje Ločniškar s Turistične zveze Medvode potekale prostovoljske aktivnosti s katerimi so učenci_ke sodelovali pri organizaciji in izvedbi lokalnih dogodkov, spoznavali in predstavljali lokalno kulturno dediščino ter ustvarjali z namenom razveseljevanja sokrajanov_k.

 

OŠ Prestranek

Na Osnovni šoli Prestranek so v okviru projekta »Druščine vilinskih žarkov« organizirali prostovoljstvo učencev_k – vilinov in vilink, ki so se odzvali na dogajanje v lokalnem okolju in se povezali z otroki iz ukrajinske sirotišnice, nastanjenimi v Slavini. Z mentoricami so obiskovali otroke, se z njimi družili in tako pozitivni zgled vključevanja in sprejemanja predstavili tudi drugim sokrajanom. Otrokom so pomagali pri učenju slovenskega jezika in sporazumevanja, jim predstavili svoje hišne ljubljenčke, jih spremljali na sprehodih po lokalnem okolju ter jim to razkazali skozi otroške oči. Mentorica in koordinatorica na šoli je Sladjana Sućur Popovič.

 

OŠ Šenčur

V okviru prostovoljstva na OŠ Šenčur, v katerega se vključujejo učenci_ke od 5. do 9. razreda, učenci_ke prostovoljci_ke nudijo učno in socialno podporo učencem_kam na šoli, ki to pomoč potrebujejo. Obiskujejo dom starejših občanov in jim tako popestrijo dni, s tem pa prav tako razvijajo solidarnostne prakse med mladimi učenci. Koordinatorica in mentorica na šoli je Špela Jezeršek.

IMG_8532

 

OŠ Škofljica

Na OŠ Škofljica projekt »Najprej človek« poteka že 12. leto. Z ustvarjalnimi in kulturnimi aktivnostmi, ki jih izvajajo, krepijo vezi medgeneracijskega sodelovanja in mlade spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa. Sodelujejo z Domom starejših Škofljica in CUDV Draga na Igu. Zbirajo sredstva in jih podarjajo v dobrodelne namene ter preko prostovoljstva naslavljajo aktualna družbena vprašanja. Močno se povezujejo z lokalnimi organizacijami ter skrbijo za odmevnost in promocijo prostovoljstva. Koordinatorica in mentorica na šoli je Katarina Hafner Blatnik.

 

Gimnazija Antona Aškerca Ljubljana

Prostovoljstvo se dijakom_injam Gimnazije Antona Aškerca ob začetku leta predstavi na dijaški skupnosti. Prostovoljci_ke se aktivno povezujejo z lokalno skupnostjo in odzivajo na aktualno dogajanje, zato se njihove aktivnosti prilagajajo potrebam. Sodelovali so pri izvedbi državnega prvenstva osnovnih šol s prilagojenim programom, v okolici šole izvedli čistilno akcijo in izvajali delavnice na Mednarodnem festivalu »Igraj se z mano«. Mentorica na šoli je Urša Žen.

 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica s prostovoljstvom povezuje lokalne organizacije ter prostovoljstvo širi in promovira v okolici. Dijaki_nje prostovoljci_ke obiskujejo varovance bližnje OŠ, se z njimi družijo in jih vključujejo v kuharske delavnice, ki jih pripravljajo dijaki_nje smeri kuharstva. V Domu dr. Janka Benedika v Radovljici se dijaki_nje družijo s starejšimi uporabniki_cami, z njimi pripravljajo prireditve in obeležujejo kulturne dni. Mentorja in koordinatorja na šoli sta Janja Ravnik in Medin Ibričić.

 

Srednja Zdravstvena šola Slovenj Gradec

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec prostovoljstvo izvajajo že 25 let. Prostovoljci_ke se vključujejo v raznovrstne lokalne akcije, med temi pa izstopa njihov projekt E-učenja in izobraževanja Seniorjev, v katerem dijaki_nje starejše učijo uporabe računalnika, spleta in pametnega telefona. Vključujejo se tudi v učenje plavanja za otroke s posebnimi potrebami po metodi Hallwick v paraplavalni skupini. Mnoge druge aktivnosti kažejo na sodelovalno kulturo celotne šole in močno vpetost v delovanje lokalne skupnosti. Koordinatorica in mentorica na šoli je Jasna Kolar Macur, skupaj pa so dijaki_nje zabeležili_e kar 1.640 prostovoljskih ur.

 

Šole, ki naziv ponovno potrjujejo:

OŠ Jurovski Dol

Prostovoljstvo na OŠ Jurovski Dol je usmerjeno v povezovanje šolske skupnosti. Ob začetku šolskega leta prav vsak prvošolec_ka dobi »zaščitnika_co«, ki nudi podporo in spremstvo, da lajša privajanje na šolo. Odzvali so se na akcijo »Zamaškonjam« in zbrali 55.5 kg zamaškov. Zbirali in poklanjali so zvezke socialno ogroženim otrokom ter letošnji Dan za spremembe obeležili z obiskom starostnikov Sv. Lenarta, s katerimi so dan preživeli ob igranju družabnih iger. Mentorici in koordinatorici prostovoljcev_k sta Aleksandra Kunter in Silva Špindler.

IMG_8525

 

OŠ Franceta Bevka Ljubljana

Prostovoljstvo na OŠ Franceta Bevka je močno okrepljeno tako na ravni šole kot tudi v sodelovanju z lokalnimi organizacijami. Vključujejo se v celoletne akcije sodelovalnega učenja, kjer učenci_ke pomagajo vrstnikom, katerih materni jezik ni slovenščina. Z namenom spoznavanja dela z migranti_kami so obiskali Slovensko filantropijo ter pripravili številne športne dejavnosti in kviz za osnovnošolce_ke, ki so vključeni v aktivnosti Slovenske filantropije ter na ta način spodbujali medkulturno povezovanje. Za oskrbovance DSO Bežigrad so izdelali_e novoletne voščilnice, pisali_e in razdeljevali_e so pisma prijateljstva na šoli in s pestrimi aktivnostmi obeležili družinski dan na šoli. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva na šoli je Anja Butala.

IMG_8130

OŠ Grad

Prostovoljci_ke šole sodelujejo pri številnih dobrodelnih akcijah, namenjenih učno šibkejšim učencem_kam, starejšim in drugim krajanom_kam. Že tradicionalno so se povezovali z občani_kami, starejšim pripravili pakete presenečenj in jih razdelili po vaseh. Organizirali so izmenjevalnico oblačil in presežke darovali Rdečemu križu. Med učenci_kami prostovoljci_kami deluje tudi tutorstvo ter medvrstniška učna pomoč. Svoje prostovoljske aktivnosti razvijajo in širijo, nekatere aktivnosti pa so sistematizirali in jih uvrstili v šolski vsakdan. Prostovoljci so pod mentorstvom in koordinatorstvom Tanje Kranjec opravili 58 prostovoljskih ur.

 

OŠ Janka Glazerja Ruše

Prostovoljci_ke na OŠ Janka Glazerja Ruše aktivno sodelujejo pri aktivnostih za krepitev šolske skupnosti, s sodelovanjem z lokalnimi organizacijami pa svoje delovanje odpirajo tudi širše. Posebej izpostavljamo projekt medvrstniške pomoči, v katerem sodelujejo z Zavodom RAST Ruše, »Učimo se skupaj in si pomagamo«, s katerim so aktivno naslovili stiske učencev_k, ki so se okrepile v času šolanja na daljavo. S sodelovanjem v humanitarni akciji KORK Ruše »Drobtinice 2022« so učenci_ke zbrali sredstva, ki so jih namenili_e pomoči socialno ogroženim učencem_kam šole preko šolskega sklada. Dneve so olepšali tudi živalim iz zavetišča, zanje zbirali hrano in ozaveščali o problematiki metanja petard, ki prizadene živali. Sodelovali so z VDC POLŽ Ruše in razvijali medgeneracijsko in medsebojno spoštovanje. To in še mnogo drugih akcij so soustvarjali pod mentorstvom in koordinacijo Renate Štritof, skupno pa do sedaj opravili kar 1.344 prostovoljskih ur.

 

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so v letošnjem letu močno okrepili in razširili nabor prostovoljskih aktivnosti. Zbirali so hrano za živali v zavetišču, izdelovali voščilnice za varovance doma Lukavci, pripravljali božični bazar in se v okviru prostovoljstva učili prve pomoči. Prostovoljce_ke sta vodili Martina Cvetko in Jasna Lampreht, skupaj so do sedaj opravili 178 prostovoljskih ur.

 

OŠ Komenda Moste

Prostovoljstvo na šoli se odvija v okviru interesne dejavnosti »Vitezi današnjega časa«, katerega namen je spodbuda medgeneracijskega sodelovanja in razvijanje empatije do sočloveka ter gradnja skupnosti. Med drugim so prostovoljci_ke brali mlajšim učencem_kam, obeležili svetovni dan hrane in zbirali sredstva za socialno ogrožene družine, delili lepe misli ob mednarodnem dnevu prijaznosti in še mnogo drugih akcij dobrih del. V sodelovanju z drugimi organizacijami so soustvarjali Ukrajinsko-slovenski-angleški video slovar, namenjen vsem, ki sprejemajo ukrajinske begunce_ke po svetu. Mentorica in koordinatorica na šoli je Mateja Kuhar.

 

OŠ Kuzma

Prostovoljstvo ima na šoli že dolgo tradicijo, posebno pozornost namenjajo projektom medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Prostovoljci_ke so delovali v vrtcu in v Domu Kuzma, pletli zapestnice prijateljstva in sodelovali pri nacionalnih akcijah. Starostnike so obiskovali in zanje pripravili nastope ter male pozornosti, tkali prijateljske vezi in ustvarjali skupnost. Mentorici in koordinatorici prostovoljcev_k na šoli sta Suzana Farič in Vesna Grah.

 

OŠ Loka Črnomelj

Za oskrbovance_ke v Domu starejših občanov Črnomelj so prostovoljci_ke OŠ Loka Črnomelj izdelali pomladno okrasitev, zanje pripravili decembrsko prireditev, jih obiskali ob kulturnem dnevu in izdelovali novoletne voščilnice za starostnike Rdečega križa Črnomelj. Z okoljskimi organizacijami so sodelovali ob različnih priložnostih, veliko prostovoljskega dela pa je bilo opravljenega tudi na ravni šole. Prostovoljci_ke so se vključevali v organizacijo zbiralnih akcij, pisali so pisma za lepši dan, in nudili medvrstniško pomoč sošolcem_kam pri učenju. Soustvarjali so radijsko uro na temo revščine in druge učence na ta način nagovorili, da se jim pridružijo pri dobrodelni akciji »Drobtinica – malo … je veliko«, se vključevali v lokalno gasilsko društvo in še mnogo drugih akcij solidarnosti in povezovanja. Prostovoljsko delo na šoli sta koordinirali Sonja Malnarič in Sonja Štefanič s pomočjo 11 kolegov, ki so prav tako mentorirali mlade prostovoljce_ke. Skupaj so zabeležili 52 aktivnih prostovoljcev, ki so angažirano delovali celo leto in opravili kar 1.802 prostovoljskih ur.

 

OŠ Lava Celje

Prostovojci_ke OŠ Lava Celje pod mentorstvom in koordinatorstvom Polone Gracer in Marijane Kolenko sodelujejo pri raznovrstnih akcijah, ki jih opravljajo tako na ravni šole kot tudi z drugimi organizacijami. Sodelovali so pri izvedbi dobrodelne tržnice humanitarnih klubov v Celju, s starejšimi krajani Celja so izpeljali dneve prijaznosti, jih obdarovali in se z njimi družili. Z Rotary Club Celje so soorganizirali humanitarno akcijo za zbiranje sredstev, z Društvom proti mučenju živali Celje in Konjerejskim društvom Polzela pa so hrano zbirali za živali.

 

OŠ Lovrenc na Pohorju

Dolgoletno tradicijo prostovoljstva so na šoli v letošnjem letu okrepili na področju sodelovanja z lokalnimi organizacijami. S člani Rdečega križa Lovrenc na Pohorju so že tradicionalno izvedli humanitarno akcijo Drobtinica, s katero so zbirali sredstva za socialno ogrožene otroke, za Center Gustava Šiliha zbirali igrače in se pridružili vseslovenskim akcijam. Pridružili so se tudi ustvarjanju Drevesa življenja v okviru akcije Junakov 3. nadstropja in tako naslovili destigmatizacijo tematike rakavih obolenj. Prostovoljsko delo na šoli je koordinirala Nana Ledinek.

 

OŠ Lucija

Prostovoljstvo so na OŠ Lucija v letošnjem šolskem letu okrepili z medvrstniškimi aktivnostmi za učence_ke, preko katerih so se prostovoljci vključevali v oddelke podaljšanega bivanja. Povezali so se z Društvom Faros, Univerzo za tretje življenjsko obdobje Piran in z namenom medgeneracijskega povezovanja sodelovali pri ustvarjalnih delavnicah. Prostovoljci_ke na šoli nudijo individualno učno pomoč in izvajajo aktivnosti ob dnevu prijaznosti.  Na ravni šole so izvedli zbiralne akcije starega papirja, hrane in drugih potrebščin ter o teh ozaveščali tudi druge učence. Mentorica in koordinatorica je Ana Horvat.

 

OŠ Miren, POŠ Bilje

Prostovoljci_ke na POŠ Bilje OŠ Miren na šoli delujejo v okviru projekta »Srčnost nas povezuje«. Razvijajo oblike medsebojne in medvrstniške pomoči, na ravni lokalne skupnosti pa so se povezovali z organizacijami KORK Bilje, Dnevnim centrom starejših Hiša dobre volje Miren, Domom upokojencev Nova Gorica, VDC Nova Gorica, Društvom prijateljev mladine za Goriško in Mladinskim centrom Nova Gorica. Zanje in z njimi so soustvarjali, lepšali prostore ter sodelovali pri izvedbi odmevnih akcij. Mentorica in koordinatorka na šoli je Lilijana Kavčič.

IMG_8497

 

OŠ Olge Meglič Ptuj

S pomočjo prostovoljcev_k na OŠ Olge Meglič Ptuj praznujejo Mednarodni dan strpnosti, vključili so se v zbiralno akcijo hrane za živali ter akcijo zbiranja osnovnih potrebščin za brezdomne ljudi v sodelovanju s Kamro Ptuj. V sklopu projekta »Korak k Sončku« se prostovoljci_ke družijo z učenci_kami, ki niso vključeni v redni učni proces, ter z njimi organizirajo in izvajajo akcije. Udeležujejo se medgeneracijskega druženja v Domu upokojencev Ptuj in starostnikom pišejo pisma. Na ravni šole prostovoljci sodelujejo kot tutorji tistim, ki potrebujejo pomoč, prav tako pa sodelujejo pri organizaciji akcij za zbiranje potrebščin za družine in sošolce v stiski. Mentorici in koordinatorki na šoli sta Monika Petrovič in Tonja Kolar.

 

OŠ Orehek Kranj

Na šoli deluje prostovoljski projekt »Z roko v roki«, v okviru katere so potekale raznolike akcije, ustvarjalne delavnice, izmenjevalnice, praznovanja mednarodnih dni in zbiralne akcije. S temi naslavljajo razvijanje solidarnosti, povezovali so se z lokalnim okoljem in drugimi osnovnimi šolami. Mentorica in koordinatorka na šoli je Marjeta Vene. 

IMG_8505

 

OŠ Pohorskega Bataljona Oplotnica

Prostovoljci_ke so zbirali sredstva za dobrodelno akcijo in sodelovali z Občino Oplotnica ter drugimi lokalnimi društvi, sodelovali so na čistilni akciji in se v lokalni skupnosti družili s starejšimi občani. Na ravni šoli je okrepljena medvrstniška pomoč prostovoljcev_k učencem_kam priseljencem_kam pri vključevanju v šolsko skupnost, prav tako pomoč učencev_k v oddelkih podaljšanega bivanja za krepitev sodelovalne klime na šoli. V knjižnici berejo mlajšim učencem_kam in se v okviru različnih manjših akcij, dogodkov ali proslav povezujejo z različnimi lokalnimi društvi. Mentorica in koordinatorka na šoli je Sanja Bučar.

 

OŠ Preska

Vsako leto obseg prostovoljstva na OŠ Preska razširijo z novimi inovativnimi prostovoljskimi praksami. Prostovoljske aktivnosti obsegajo tri področja – delo s starejšimi v CSO Medvode in krepitev medgeneracijskega sodelovanja; delo za živali in okolje, v sklopu katerega ozaveščajo o podnebnih spremembah in odgovornem ravnanju z okoljem in živalmi ter sodelujejo z Društvom Reks in Mila; ter tutorstvo kot način širjenja solidarnosti in pomoči šolski skupnosti. Iz obsega aktivnosti in opravljenih ur je razvidno okrepljeno mentorstvo Romane Frankovič.

 

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

Prostovoljstvo na OŠ Rudolfa Maistra Šentilj poteka na različnih področjih. Prostovoljci_ke se vključujejo v nudenje medvrstniške pomoči oz. tutorstvo, ki vključuje tudi učence_ke priseljence_ke. V lokalnem okolju so obiskovali uporabnike_ce VDC Polž in z njimi soustvarjali aktivnosti, obiskovali pa so tudi starostnike_ce iz DSO Idila in zanje pripravljali lepe pozornosti. Zbirali so zamaške in obeležili »Dan zlate pentlje«. Pisali so srčna pisma podpore in pomagali živalim v azilu. Mentorica in koordinatorica na šoli je Mateja Rožanc Valh.

 

OŠ Sladki Vrh

Prostovoljstvo na OŠ Sladki Vrh je letos ponovno potekalo v sodelovanju z Zavetiščem za brezdomce Maribor. V sodelovanju z uporabniki_cami so izdelali okrasitve in zanje pripravili božične voščilnice. Prostovoljci_ke se vključujejo v Vrtec Sladki vrh, kjer se z otroki igrajo, jim berejo in spodbujajo njihov govorni razvoj. Poleg tega so sodelovali tudi z Domom starejših Idila. Mentorica in koordinatorka na šoli je Smiljana Valcl.

 

OŠ Šmartno pri Litiji

Učenci_ke prostovoljci_ke se vključujejo v oddelke podaljšanega bivanja v šoli in tako skrbijo za medvrstniško sodelovanje in povezovanje na šoli. Na področju medgeneracijskega povezovanja so se povezali z Domom starejših Tisje in jim z obiskom krajšali čas. V okviru »prostovoljskega krožka« pripravljajo raznovrstne akcije in sodelujejo pri organizaciji praznovanj Mednarodnega dneva prijaznosti in prostovoljstva. Vključujejo se v zbiralne akcije na šoli in širše, pisali pa so tudi Pisma za lepši dan na pobudo Young Caritas. Pod mentorstvom Vlaste Tacer so prostovoljci_ke opravili 780 prostovoljskih ur.

 

OŠ Toneta Čufarja Ljubljana

»Čufarjevi prostovoljci« na ravni šole razvijajo prostovoljstvo med mladimi na šoli in se preko različnih aktivnosti učijo socialnih veščin. Razvijajo strpnost do drugih s sodelovanjem v delu na šoli, pripravljajo plesne odmore in se usposabljajo za vrstniške mediatorje. Vključujejo se in organizirajo raznovrstne zbiralne akcije in pri svojem delu sodelujejo z lokalnimi organizacijami. Mentorica in koordinatorica je Klavdija Kokalj.

 

OŠ Zreče

Širok nabor aktivnosti za prostovoljce_ke na šoli zajema okoljske akcije, akcije medgeneracijskega in medvrstniškega povezovanja. Prostovoljci_ke pomagajo pri organizaciji in izvedbi dobrodelnih prireditev: za valentinovo so delili Valentinova pisma po šoli, za promocijo prostovoljstva pa so na pobudo OZRK Slovenske Konjice posneli video, s katerim mlade nagovarjajo k delitvi vrednot prostovoljstva in njihovi aktivni priključitvi. Prostovoljci_ke skrbijo za okolico šole in ozaveščajo o okoljski odgovornosti tudi druge učence. Izpostavljamo projekt »Jaz sem«, ki so ga izvajale učenke prostovoljke in v okviru tega spregovorile o samopodobi v povezavi z družbenimi omrežji. Poleg tega so za namen medvrstniškega sodelovanja pripravili projekt »S.O.S. – Skupaj opravimo super domače naloge« in v okviru tega skrbeli za podporo učno šibkejšim učencem_kam. Mentorica in koordinatorica na šoli je Manuela Štefane.

Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

V Dijaškem domu Antona Martina Slomška deluje 30 aktivnih mladih prostovoljcev, ki so doslej skupaj opravili več kot 400 ur. Prostovoljstvo je kontinuirana aktivnost, ki poteka skozi celo šolsko leto. Prostovoljci_ke nudijo učne pomoči, v Zavodu AMS opravljajo prostovoljska dela na prireditvah, v sodelovanju s Karitasom pripravljajo spodbudne misli. Pomagajo pri urejanju okolja in skrbijo za medvrstniško pomoč in povezovanje. Poleg tega pomagajo pri oskrbi živali, organizirajo dobrodelne akcije in obiskujejo uporabnike v domu starejših v lokalnem okolju. Pomagajo pri širjenju dobrega, promociji prostovoljstva in skupnostnega povezovanja dijaškega doma. Prepoznavajo prostovoljstvo mladih kot preventivni dejavnik grajenja odnosa do sebe in bližnjih. Koordinatorica in mentorica prostovoljcev_k na šoli je Lidija Hamler. 

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje Center se Naziv junaki našega časa potrjuje drugo leto, prostovoljstvo pa je na šoli močno prisotno že vrsto let, kar potrjuje vrsta uspešnih aktivnosti, ki jih izvajajo skupaj z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in širše. Z Društvom GCC so organizirali dobrodelni koncert »Dobrodelnost na vrvici«, za Anino zvezdico pa že 6 leto zapored zbirali hrano za pomoč družinam v socialni stiski. Med dijaki GCC so organizirali tutorsko pomoč namenjeno mlajšim za lažji prehod v srednjo šolo in starejšim kot pomoč pri premagovanju učnih težav. Na ta način krepijo solidarnost in vrstniško povezovanje. Pomoč nudijo tudi starostnikom v CUDV, otrokom s posebnimi potrebami in učencem okoljskih osnovnih šol. Organizirali so izmenjevalnico oblačil, »GCC Cunjarnico«. V širokem naboru aktivnosti je sodelovalo več kot 73 aktivnih prostovoljcev_k, ki so skupaj opravili kar 2292 prostovoljskih ur. Mentorica in koordinatorica prostovoljstva na šoli je Marjana Turnšek.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Na šoli ima prostovoljstvo med dijaki različnih programov že dolgo tradicijo. Nekateri prostovoljstvo opravljajo na šoli, druge se vključujejo v pestre aktivnosti v povezavi z drugimi organizacijami. Dijaki_nje so aktivni v UKC Ljubljana, kjer usmerjajo paciente in se z njimi družijo, v domovih starejših občanov ter centrih za mlade. V zdravstvenih domovih ob druženju s pacienti krepijo svoje socialne kompetence, ki so pomembne tudi za njihove prihodnje poklicne poti, poleg tega pa sodelujejo še v vrtcih in dejavnostih Rdečega križa ter Karitasa. Tudi letos so dijaki_nje sodelovali pri izvedi Festivala za tretje življenjsko obdobje in projektu Simibioze skupnost, kjer so starejše učili računalniških veščin. Pod mentorstvom in koordinatorstvom Nataše Osojnik in Katarine Kastelic so skupno opravili kar 1876 prostovoljskih ur.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki