PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazne občine 2024

Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 42 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobila ena občina.

Vsem 43 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.

 

IMG_2950

 

Občina, ki je naziv v letu 2024 pridobila prvič:

 

Občina Ormož

za spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, zagotavljanje podpore mentorjem prostovoljcev v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, sodelovanju v prostovoljskih akcijah in projektih, donaciji in materialni pomoči beguncem iz Ukrajine, zgled župana in občinske uprave ter promocijo prostovoljstva med občani.

IMG_2883

 

Občine, ki so naziv v letu 2024 uspešno potrdile:

 

Občina Črna na Koroškem:

za odziv na avgustovske poplave, podporo prostovoljskim organizacijam in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, zgled županje in občinske uprave pri promociji prostovoljstva, vpetost v številne prostovoljske aktivnosti in prireditve, zgledno skrb za starejše in socialno ogrožene, praznovanje mednarodnega dne prostovoljstva,  srečanje “S prostovoljci na kavo” in zahvalo zaslužnim prostovoljcem.

IMG_2886

 

Občina Črnomelj:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih s prostovoljskim programom, brezplačno oddajo prostorov prostovoljskim organizacijam, spodbujanje prostovoljskega mladinskega dela in podporo medgeneracijskemu povezovanju.

IMG_2898

Občina Divača:

za spodbujanje prostovoljskega dela na vseh področjih, vsesplošno podpiranje prostovoljskih organizacij in aktivno udejstvovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo prostovoljskih aktivnosti za naravno in kulturno dediščino, skrb za najranljivejše občane ter urejanje t.i. »dnevnih sob, prostorov za druženje mladih in medgeneracijsko delo, za vključevanje prostovoljstva v različne strategije. 

IMG_2896

Občina Domžale:

za financiranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, aktivno sodelovanje pri prostovoljskih akcijah in zahvalo prostovoljcem.

IMG_2902

Občina Dravograd:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva v skupnosti, sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, omogočanje infrastrukturnih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljstva na razpisih, izvedbo prostovoljskih akcij in zahvalo prostovoljcem.

IMG_3007

Občina Gornja Radgona:

za brezplačni najem prostorov, za omogočanje prevozov starejših in izvedbo javnega natečaja za podelitev priznanj župana, s katerimi izrazijo zahvalo vsem aktivnim občanom prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam, za zavedanje pomembnosti prostovoljstva in promoviranje le tega.

IMG_2917

Občina Hrastnik:

za omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture prostovoljskim organizacijam, sofinanciranje prostovoljskih programov, sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva, sodelovanje v nacionalnih akcijah in zgledno izrekanje zahval prostovoljcem.

IMG_2909

Občina Hrpelje-Kozina:

za spodbujanje prostovoljstva v občini, zagotavljanje finančne podpore prostovoljskim organizacijam, spodbujanje in promoviranje prostovoljstva, sodelovanje na nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše ter za zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Ivančna Gorica:

za zagotavljanje sredstev za uspešno delovanje prostovoljskih organizacij, za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, za izvajanje skupnostnih projektov in skrb župana ter občinske uprave za promocijo prostovoljstva.

IMG_3043

Občina Kamnik:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine, podpiranje delovanja dveh dnevnih centrov, za zgledno pripravo razpisov, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, ter za zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih.

IMG_2915

Občina Kočevje:

za prispevanje k usposobljenosti in krepitvi prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, za možnost uporabe prostorov in spodbujanje prostovoljstva med mladimi, za omogočanje brezplačnih prevozov in drugih ugodnosti za starejše, za spodbudo lokalnim gostincem pri zagotavljanju brezplačne prehrane za prostovoljce, za spodbudo branja s pomočjo knjigobežnic, za močno vpletenost in zgled župana ter zaposlenih v občinski upravi v prostovoljstvo na vseh ravneh: o prostovoljstvu ozaveščajo občane različnih starosti, se sami aktivirajo v nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnostih, prostovoljcem izrekajo zahvale in priznanja, gradijo pa tudi vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

IMG_2927

Občina Laško:

za aktivno spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, zagotavljanje sredstev za delovanje prostovoljskih organizacij, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih aktivnostih, izvedbo natečaja za zaslužne prostovoljce in spodbujanje medgeneracijskih aktivnosti ter obnovo mladinskega centra.

 

Občina Logatec:

za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, za podpiranje prostovoljstva mladih, podporo vključevanju beguncev in omogočanje dela prostovoljskim organizacijam v prostorih občine.

 

Občina Markovci:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij in spodbujanje razvoja prostovoljstva, prevoze starostnikov, pomoč pri promociji prostovoljskih programov, aktivno sodelovanje pri javni dražbi doniranih umetniških slik za ukrajinske otroke in vključenost zaposlenih v občinski upravi v odpravo posledic poplav.

 

Občina Medvode:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev pri razvoju občine in bogatitvi življenja v njej, za izvedbo prostovoljskih dogodkov in aktiven pristop občine in župana k promociji prostovoljstva ter izrekanju zahval prostovoljcem, sistemsko podporo delovanju prostovoljskih organizacij in zgledno umeščanje prostovoljstva v strategije razvoja na različnih področjih, za nakup novega avta, ki bo omogočil večjo mobilnost pri prevozih starejših ter gasilskega avtomobila, za aktivno podporo prostovoljcem, ki so pomagali v poplavah in podporo tabornikom.

 

Mestna občina Koper:

za spodbujanje prostovoljstva in sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij, promocijo prostovoljstva med občani, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, izvedbo natečaja Naj prostovoljec, delovanje Prostovoljske pisarne Koper ter vizijo razvoja prostovoljstva.

 

Mestna občina Kranj:

Za vključitev prostovoljskega dela v svoje strategije, za podporo številnim in raznolikim prostovoljskim organizacijam, za pomoč in podporo pri promociji prostovoljskih programov in sodelovanje župana in mestne uprave na lokalnih in nacionalnih prostovoljskih akcijah ter promocijo prostovoljstva, za zgledno pripravo javnih razpisov, ki med nevladnimi organizacijami spodbujajo prostovoljstvo in upoštevajo prostovoljsko delo kot lastni vložek prostovoljskih organizacij, za sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih, za javne zahvale župana prostovoljcem ob različnih priložnostih in vizijo razvoja solidarne skupnosti, kjer prostovoljstvo zavzema pomembno mesto.

 

Mestna občina Murska Sobota:

za podpiranje razvoja prostovoljstva in prostovoljskih organizacij, aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in izvedbo tradicionalne prireditve Naj prostovoljec, za prepoznavanje pomena prostovoljstva in zgled župana in zaposlenih v javni upravi pri udejstvovanju v prostovoljstvu.

 

Mestna občina Nova Gorica:

za podporo delu prostovoljskih organizacij, priznavanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah, promocijo prostovoljskih programov in zahvalo prostovoljcem.

 

Mestna občina Slovenj Gradec:

za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje prostorskih pogojev, dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi.

 

Občina Radovljica:

za lepo število organiziranih prostovoljskih aktivnosti v letu 2022, za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev, pomoč pri organizaciji večjih dogodkov in za zavezo občine, da bo v prihodnje še vlagala dodatne napore, sredstva in energijo v razvoj prostovoljstva.

 

Občina Ruše:

za sofinanciranje prostovoljskih programov  in organizacij, za sodelovanje na nacionalnih dogodkih, za zahvale prostovoljcem, za aktivno udejstvovanje v prostovoljstvu in zgled zaposlenih v občinski upravi, za aktivno promocijo in širjenje prostovoljstva ter za nakup novega avtomobila, ki bo omogočil še večjo mobilnost in vključenost občanov.

 

Mestna občina Velenje:

za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in podporo prostovoljskim organizacijam, sodelovanje na večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in izvedbo akcije Velenje pomaga, podporo stalnim projektom Donirana hrana in Kamerat,, ki lajšata stiske socialno ogroženim, tradicionalno podelitvijo nazivov naj prostovoljec ter naj prostovoljska organizacija ter spodbujanje solidarnosti med občani.

 

Občina Miren Kostanjevica:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij in zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje, pomoč pri izvajanju in promociji nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnosti, zahvalo prostovoljcem in organizacijam ter za promocijo prostovoljstva mladim.

 

Občina Mislinja:

za podporo prostovoljskim organizacijam, izvedbo prostovoljskih akcij, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane, projekt razdeljevanja hrane in zahvalo prostovoljcem.

IMG_2987

Občina Dobrova-Polhov Gradec:

za ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, za prepoznavanje pomena prostovoljskega dela občanov za večanje kakovosti življenja v skupnosti, za vrednotenje prostovoljskega dela in z njim povezanih stroškov na javnih razpisih občine ter za izvedbo dobrodelnih koncertov.

 

Občina Lovrenc na Pohorju:

za sofinanciranje programov prostovoljstva, pomoč pri organiziranju in promoviranju nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcij in projektov, prevoze starejših, zahvalo prostovoljcem ter sodelovanje občinske uprave na prostovoljskih akcijah.

 

Občina Sevnica:

za vključevanja prostovoljstva v strategije, zagotavljanje financiranja in možnost brezplačne rabe prostora za prostovoljske organizacije na različnih področjih delovanja, sodelovanje v večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo društvom pri izvedbi dobrodelnih in drugih prireditev, zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih in prevoze starejših.

 

Občina Postojna:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva za kakovostno življenje v občini,  za sodelovanje v različnih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo mladim prostovoljcem in prireditvi kot je Postoj na živi ulici z mladimi, izreden posluh za mladostnike brez spremstva in vizijo razvoja prostovoljstva.

 

Občina Prebold:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sodelovanje župana in predstavnikov občinske na različnih prostovoljskih dogodkih, podporo medgeneracijskemu prostovoljstvu in uvedbi prevoza za starejše, zgledno izrekanje zahvale prostovoljcem_kam.

 

Občina Radlje ob Dravi:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine, podpiranje prostovoljskih organizacij, aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah ter za aktivno promocijo in širjenje prostovoljstva.

 

Občina Ravne na Koroškem:

za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, izvedbo občinskega Dneva za spremembe, zahvalo prostovoljcem ter spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše ter za aktivni razvoj prostovoljstva v občini.

 

Občina Ribnica:

za sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah, spodbujanje razvoja prostovoljstva in njegovo  promocijo, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljstvo in za zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Sežana:

za vključitev prostovoljstva v strategije razvoja občine, podpiranje prostovoljskih organizacij, dodatno točkovanje prostovoljskega dela na javnih razpisih, sofinanciranje prostovoljstva, zagotavljanje infrastrukture, posluh na področju duševnega zdravja, podpiranje mladih prostovoljcev, sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, ter za vključevanje zaposlenih na občini v prostovoljstvo.

 

Občina Slovenske Konjice:

za pomoč organizacijam pri izvajanju prostovoljskih aktivnosti, finančno pomoč in možnost koriščenja občinskih prostorov, krepitev prostovoljstva med mladimi, za promocijo prostovoljstva in podporo pri izvajanju prostovoljskih projektov v lokalni skupnosti.

 

Občina Škofja Loka:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, podporo izobraževanjem prostovoljcev in mentorjev, zahvalo prostovoljcem, ter za izvajanje številnih prostovoljskih akcij in projektov na področju starejših, mladine, kulture, zdravja in športa.

IMG_3073

Občina Štore:

za spodbujanje prostovoljstva, podporo prostovoljskim organizacijam, udejstvovanje zaposlenih v prostovoljskih aktivnostih, pomoč pri promociji, sodelovanje pri nacionalnih akcijah ter izrekanje zahval zaslužnim prostovoljcem in društvom.

 

Občina Trbovlje:

za uspešno povezovanje lokalnih prostovoljskih organizacij in občanov, oddajo občinskih prostorov prostovoljskim organizacijam, za aktivno sodelovanje pri nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcijah, ter za izrekanje javnih zahval in pohval prostovoljskim organizacijam, projektom in prostovoljcem.

 

Občina Tržič:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev ter podporo prostovoljskim organizacijam, predvsem na področju športa, zaščite in reševanja, ter za zahvale prostovoljcem.

 

Občina Velika Polana:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij in aktivno promocijo njihovega dela med občani,  prepoznavanje vrednosti prostovoljstva za razvoj občine ter za zgled in sodelovanje zaposlenih v prostovoljstvu.

 

Občina Vodice:

za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva v občini, med drugimi s sofinanciranjem delovanja društev, spodbujanje sodelovanja lokalne skupnosti s prostovoljci in za zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Žalec:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, zagotavljanje podpore mentorjem prostovoljcev v javnih zavodih in nevladnih organizacijah, promocijo prostovoljstva med mladimi, spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva, sodelovanje pri nacionalnih akcijah promocije prostovoljstva in gostiteljstvo Slovesnega dne prostovoljstva 2023.

rsz_img_3085

Smernice_za_Prostovoljstvu_prijazne_občine_2024

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki