PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

O prostovoljstvu

Ljudje prostovoljijo iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiskivračati organizaciji, od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje. Vas zanimajo zgodbe prostovoljcev?

 

Kaj je prostovoljstvo?

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

 

Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči, ter na organiziran način, in sicer v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

 

Med organizirano prostovoljsko delo ne spadajo naslednje oblike brezplačnega dela:

 • delo, ki ga opravljamo v okviru družine in je običajno v sorodstvenih in prijateljskih odnosih,
 • voluntersko pripravništvo,
 • opravljanje družbeno koristnega dela na podlagi sodne odločbe,
 • delo, ki ga opravijo zaposleni v okviru neplačanih nadur,
 • pridobivanje delovnih izkušenj v okviru tržnega sektorja.

 

Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

 

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna: socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, mladi, kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, trajnostni razvoj, okolje, rekreacija, medgeneracijska pomoč, zaščita in reševanje …

Opravljajo ga posamezniki različnih starostiznanj in izkušenj. Kot pri vseh drugih oblikah del je pomembno, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. 

 

Video

 

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

 • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
 • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
 • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
 • ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe.

 

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, nudi podporo prostovoljskim organizacijam pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljskih programov ter pridobivanju prostovoljcev. Slovenska filantropija na področju prostovoljstva:

 • usmerja posameznike v stiski v primerne organizacije ali zanje v okviru prostovoljskega servisa poišče prostovoljce,
 • se odziva na aktualno dogajanje, skrbi za razvoj prostovoljstva, prenašanje dobrih praks in uvajanje novih oblik prostovoljstva,
 • pripravlja in izvaja usposabljanja za prostovoljce in mentorje,
 • skrbi za zagovorništvo prostovoljstva in pravilno razumevanje le tega ter opozarja na napačno razumevanje in morebitno izkoriščanje,
 • organizira vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za Spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega potekata Veseli dan prostovoljstva in Slovesni dan prostovoljstva ter različne strokovne posvete,
 • podeljuje nagrade Prostovoljstvu prijazna občina, Naj prostovoljec_ka zaposlen_a v javni upravi, Naj mentor_ica prostovoljcev, Junaki našega časa in Najboljša prostovoljska zgodba,
 • spremlja aktualne dogodke na področju prostovoljstva in o njih obvešča zainteresirano javnost ter vsakih 14 dni pripravi prostovoljske e-novičke in jih posreduje na več kot 10000 naslovov.

 

Drugi pomembni akterji na področju prostovoljstva v Sloveniji

 • Področje prostovoljstva sistemsko spremlja Služba za nevladne organizacije pri Ministrstvu za javno upravo.
 • Zavod Movit, ki izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine in promovira, izobražuej ter podeluje akreditacije na področju ESE - Evropska solidarnostna enota.
 • Zavod Voluntariat promovira ideje miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljno delo in prostovoljne projekte. So najboljši naslov za informacije, povezane s prostovoljstvom v tujini.
 • Mladinski svet Slovenije spodbuja prostovoljstvo med mladimi in že od leta 2002 organizira natečaj Naj prostovoljec leta.
 • Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ki že od leta 2011 podeljuje državno nagrado in priznanja na področju prostovoljstva.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki