PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Obstoječa orodja in pripomočki za beleženje s prostovoljstvom pridobljenih znanj, veščin in kompetenc

Beleženje in priznavanje s prostovoljstvom pridobljenih znanj, veščin in kompetenc je pomembna tema, o čemer priča več projektov, izpeljanih v Evropi in pri nas. Želja je, da se vzpostavi model, ki bi ustrezal vsem vključenim – prostovoljcem, prostovoljskim organizacijam in delodajalcem. Kot je razvidno iz dokumenta Predlog sistema evidentiranja kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom in pobude ta njihovo priznavanje pri zaposlovanju, ki ga je pripravila Slovenska filantropija, je bilo na ravni Evropske unije sprejetih več izhodišč in priporočil za evidentiranje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. Prostovoljstvo se prepoznava kot pomembno področje neformalnega in priložnostnega učenja znotraj mladinskih politik, pa tudi pri opolnomočenju ranljivih skupin, pri zaposlovanju, nadaljnjem izobraževanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja.

 

Pri nas poznamo kar nekaj orodij in pripomočkov, ki jih lahko uporabimo za beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc:

 

Potrdilo o prostovoljskem delu

Slovenska filantropija je oblikovala vzorec potrdila o prostovoljskem delu, usklajen z Zakonom o prostovoljstvu. Potrdilo vsebuje tudi prostor za opis kompetenc, ki jih je posameznik razvil s prostovoljskim delom. Vsak prostovoljec ima pravico do potrdila z navedbo kompetenc. Potrdilo je objavljeno na www.prostovoljstvo.org in je dostopno vsem organizacijam, včlanjenim v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v pripravi pa je tudi digitalno potrdilno.

 

MEPI

Mednarodno priznanje za mlade oz. MEPI je program za mlade, v okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, načrtujejo in uresničujejo osebne dosežke ter delajo kot prostovoljci. V Sloveniji je nosilec programa Zavod MEPI. Uporabniki MEPI sproti oblikujejo osebne mape z evidencami neformalno pridobljenih znanj in veščin. MEPI beleži nova znanja, veščine in kompetence na vseh svojih področjih, ne le na prostovoljskem.

 

Nefiks in e-Nefiks

Indeks neformalnega izobraževanja oz. Nefiks je orodje beleženja neformalno pridobljenih kompetenc, ki je v Sloveniji najdlje v rabi in je najbolj razširjen med mladimi. Vse bolj ga prepoznavajo tudi delodajalci, predvsem v nevladnem, pa tudi v gospodarskem sektorju. Sprva je bil dostopen v tiskani obliki, to pa je v zadnjih letih večinoma zamenjala elektronska oblika oz. e-Nefiks. Namenjen je vsem starostnim skupinam, ne le mladim, in omogoča beleženje ter priznavanje znanj, veščin in kompetenc, pridobljenih na različne načine, tudi s prostovoljstvom. Uporabljajo ga lahko posamezniki, nevladne organizacije, javni zavodi in delodajalci.

 

IM-PROVE

Zavod Voluntariat je v mednarodnem projektu sodeloval pri razvoju aplikacije IM-PROVE, ki mlade prostovoljce, mentorje in mladinske delavce/voditelje v prostovoljskih organizacijah vodi k ustreznemu prepoznavanju in poimenovanju kompetenc, razvitih z različnimi prostovoljskimi aktivnostmi. Navezuje se na že obstoječe platforme za prepoznavanje kompetenc – Youthpass in Europass. Povezali so se tudi z BadgeCraft-om, ki omogoča pridobitev potrdila za pridobljene kompetence, ki jih beleži IM-PROVE.

 

Youthpass

Mladim udeležencem evropskih prostovoljskih programov je namenjen Youthpass, ki sistematično zabeleži kompetence, ki jih udeleženec razvije pri prostovoljstvu. Za opis kompetenc oziroma novih znanj, veščin in izkušenj v okviru koncepta ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja so potrebni dobro usposobljeni mentorji, ki mladega človeka vodijo skozi proces prepoznavanja, dokumentiranja in vrednotenja razvoja lastnih kompetenc v prostovoljski aktivnosti ter mu na koncu tudi pomagajo izdelati potrdilo.

 

Portfolijo in E-portfolijo

Na Andragoškem centru Slovenije so razvili pripomoček oz. orodje v tiskani in digitalni obliki. Omogoča ustvarjanje mape učnih in drugih dosežkov v prilagodljivem okolju osebnega učenja. Namen orodja je krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanja znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanja prožnih možnosti učenja.

 

Belezi.si

Spletna stran belezi.si, ki jo je razvil Zavod Nefiks, mladim pomaga pri beleženju neformalno pridobljenega znanja, ki so ga pridobili tekom izobraževanj, prostovoljnega in študentskega dela, mednarodnih in drugih izkušenj. Neformalno izobraževanje vidijo kot razvoj kompetenc z različnih področij, prav tako pa lahko na ta način posameznik spozna svoje močne in šibke lastnosti, ki mu omogočajo lažjo karierno orientacijo in mu olajšajo vstop na trg dela.  

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki