PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Poziv za Nagrado oz. priznanje RS na področju prostovoljstva za leto 2019

Poziv za Nagrado oz. priznanje RS na področju prostovoljstva za leto 2019

28.02.2020 Slovenska filantropija

 

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019

 

  1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2019 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

 

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije.

 

Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljnjem besedilu: ZProst).

 

Kot prostovoljska organizacija se šteje nevladna organizacija ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v skladu z ZProst.

 

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.

 

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

 

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

 

Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov.

 

Predlog predlagatelji pošljejo priporočeno ali vložijo osebno v zaprti ovojnici na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Tržaška 21
1000 Ljubljana

 

S pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019, št.  zadeve 093-15/2020 – NE ODPIRAJ!«.

 

Rok za oddajo predlogov je 30 dni po objavi javnega poziva. Če je zadnji dan roka v nedeljo ali praznik, se rok izteče prvi delovni dan.

 

Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje v ponedeljek, 15. 5. 2020 do 12. ure.

 

Nepopolni predlogi in predlogi, prejeti po poteku roka ne bodo obravnavani.

O odločitvi odbora bodo predlagatelji pisno obveščeni.

 

  1. Dostopnost dokumentacije

Besedilo javnega poziva, predlog in izjava so objavljeni na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-nagrada-priznanja-prostovoljstvo-2019/

 

  1. Dodatne informacije

Kontaktni osebe za dodatne informacije glede javnega poziva sta:

Mojca Žerovec, E: mojca.zerovec@gov.si in Špela Turk, E: spela.turk@gov.si.Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki