PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Junaki našega časa 2021

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih letos že sedmič podeljujemo naziv Junaki našega časa. Gre za zavode, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in dijakov ter zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev. Izkazali so se s številnimi akcijami in projekti na različnih področjih (med-vrstniška pomoč, sodelovanje z domovi starejših občanov in drugimi zavodi, sodelovanje pri pripravi športnih in kulturnih prireditev, pomoč živalim, zbiranje raznih potrebščin …).

 

Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos so to osnovne šole OŠ Olge Meglič iz Ptuja, OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola, OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja v Slovenskih goricah, OŠ Lava iz Celja, OŠ Milojke Štrukelj (skupaj s POŠ Ledine) iz Nove Gorice ter Gimnazija Novo mesto.

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so naziv potrdili, pa so: OŠ Grad, OŠ Horjul, OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Komenda Moste, OŠ Kuzma, OŠ Livada (Ljubljana), OŠ Lucija, OŠ Orehek Kranj, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Toneta Čufarja (Ljubljana), OŠ Zreče, POŠ Bilje, Gimnazija Celje – Center, Srednja zdravstvena šola Ljubljana in Dijaški dom Antona Martina Slomška iz Maribora.

 

Nekaterim šolam je kljub vsem omejitvam in ukrepom, ki jih je prineslo preprečevanje širjenja koronavirusa, in šolanju na daljavo, uspelo prostovoljske aktivnosti ne le prilagoditi in jih izvajati na visoki ravni, ampak so situacijo izkoristile tudi za izpeljavo novih projektov, zato so dobile tudi posebno priznanje za angažiranost in inovativnost. Te šole so: OŠ Janka Glazerja Ruše,  OŠ Komenda Moste, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Gimnazija Celje - Center in Gimnazija Novo mesto.

 

ISKRENE ČESTITKE VSEM MLADI PROSTOVLJCEM! HVALA, ker prispevati k boljši družbi za vse! HVALA tudi vsem MENTORICAM in RAVNATELJEM za spodbudo in podporo!

 

mail_pasica_junaki-1

 

OSNOVNE ŠOLE

OŠ GRAD, Grad

Učenci so pred božičem izpeljali dobrodelno akcijo, v okviru katere so z doma narejenimi piškoti in voščilnicami obdarili ostarele in osamljene v občini. Ko je bila šola odprta, so bili devetošolci tutorji prvošolčkom.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Ropoša Januš.

 

OŠ HORJUL, Horjul

Ker v interesni dejavnosti Prostovoljstvo niso mogli izvajati načrtovanih aktivnosti, so se prilagodili in uvedli novo – sodelovalno učenje. Preko video konference so učenci pomagali tretješolcem k boljšemu razumevanju poštevanke in ure. Dejavnost se je izkazala za zelo priljubljeno in učinkovito.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Barbara Buh.

 

 

OŠ JANKA GLAZERJA, Ruše

V tem šolskem letu so na šoli izvedli pet večjih odmevnih prostovoljskih akcij: v okviru septembrskega Dneva za spremembe so prostovoljci s pozitivnimi motivi polepšali stene prostorov Rdečega križa v Rušah in tako z risbami naredili bolj prijazno vzdušje, ljudem, ki vstopajo, pa sporočajo: »Niste sami, mi smo z vami!«  Ko solidarnost se krepi, osamljenost beži pa je bil naslov spomladanske akcije Dneva za spremembe. Za dečka s cerebralno paralizo so zbirali zamaške ter z akcijo Topel srček za moker smrček zbirali hrano in druge predmete za živali v Zavetišču Maribor. Učenci so se družili tudi z uporabniki VDC Polž Maribor – enota Ruše.

 

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Štritof.

 

 

OŠ KOMENDA MOSTE, Komenda

Interesna dejavnost Vitezi našega časa spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in tudi v tem šolskem letu so na to temo izpeljali več akcij: zbirali so šolske potrebščine ter različne dobrine za starostnike, za mlajše otroke so posneli tri pravljice in radijsko igro, ob svetovnem dnevu hrane so pripravili tri vrste marmelade in široke rezance in s prodajo zbranih sredstev napolnili šolski sklad. Ob mednarodnem dnevu prijaznosti so pobarvali kamenčke in jih podarili, izdelali so novoletne voščilnice, z lutkami skrbi pa osrečili mlade onkološke bolnike. V marcu so pripravili in podarili več kot 600 zvitkov z pesmimi in ilustracijami, ki govorijo o ženah in materah. Starejšim so pomagali pri čiščenju snega in drugih opravilih, za vrstnike pa izvajali učno pomoč.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.

 

 

OŠ KUZMA, Kuzma

Celotna šola se je vključevala v različne medgeneracijske projekte: izdelovali so voščilnice ob novem letu, ob Svetovnem dnevu pošte so zapisali lastna sporočila z dobrimi željami in jih razposlali naključno izbranim domovom po Sloveniji, enako so ponovili v decembru. Svoje babice so razveselili ob dnevu žena, mamice pa ob materinskem dnevu. Ob veliki noči so izdelovali darila za varovance doma Kuzma, zaposlenim pa so izrazili zahvalo za njihovo delo. Izpeljali pa so tudi aktivnosti ob Dnevu za spremembe ter zbirali plastične zamaške za deklico, ki potrebuje zdravljenje.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Suzana Farič in Vesna Grah.

 

 

OŠ LIVADA, Ljubljana

V okviru dneva za spremembe so za učence prvih razredov pripravili telovadne urice ter iskanje zaklada. Učenci so nudili pomoč novim učenem priseljencem pri učenju slovenska jezika, zbirali pa so tudi hrano za zavetišče Gmajnice.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Natalija Veselič Martinjak.

 

 

OŠ LUCIJA, Portorož

Prostovoljci medvrstniške učne pomoči UPS – Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj nudijo pomoč sošolcem istega razreda in mlajšim učencem ter tudi učencem s statusom tujca. Letos so aktivnost izvajali znotraj oddelčne skupnosti, ko je bila šola zaprta, pa tudi preko zooma.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Ana Horvat.

 

OŠ OREHEK, Kranj

Želja po solidarnosti in skrbi za druge je spodbudila samoiniciativnost učencev ter iskanje novih poti povezovanja in sodelovanja. Tako so v okviru projekta Z roko v roki sedmošolci-prostovoljci v tednu otroka drugošolce razveselili s prijaznimi sporočili. Prostovoljci  so postali bralni prijatelji mlajšim preko zooma, prav tako so na daljavo izvedli ustvarjalni delavnici kvačkanja. Učenci so bili uspešni pri raznih akcijah zbiranja sredstev in starega papirja, izdelali so družabno igro ter skrbeli za urejenost učilnice. Nekaj jih je nastopalo na decembrski kulturni prireditvi na daljavo, drugi so prispevali recepte za Simbiozo.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjeta Vene.

 

 

OŠ POHORSKEGA BATALJONA, Oplotnica

Ko je prosti čas lahko koristen, je naslov projekta, v okviru katerega so se učenci udejstvovali na različne načine: vrstnikom so nudili učno pomoč preko spleta in v živo, priseljencem pomagali pri učenju slovenščine, sodelovali pri pripravi na prireditve, otrokom v podaljšanjem bivanju pomagali pri branju in ustvarjanju, udeležili so se akcije čiščenja okolja, pisali pisma in pekli piškote za oskrbovance doma upokojencev ter za prvošolčke pripravili igro lov na zaklad.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Sanja Bučar.

 

 

OŠ PRESKA, Medvode

Poleg prijaznih sporočil, risbic in okrašene jelke so prostovoljci stanovalce CSO Medvode razveselili s posnetkom branja knjig, zanje pa so izdelali tudi družabne igre, visoke grede, povečevalo za mobilni telefon, igro za razgibavanje. V tednu mobilnosti so prostovoljci skupaj z Društvom Reks in Mila organizirali videokonferenco Zeleni koraki ter postavili stojnico, na kateri so mimoidoče ozaveščali o odgovornem ravnanju z živalmi ter s peko palačink zbirali prostovoljne prispevke za zapuščene muce, pripravili so tudi posnetek o tem, kako izdelati hiško za zapuščene živali.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Romana Franković.

 

 

OŠ SIMONA JENKA, Kranj

Prostovoljci so sodelovali pri septembrskem Dnevu za spremembe in na Tednu vseživljenjskega učenja. Krožkarji Rdečega Križa so izvajali prvo pomoč za najmlajše v vrtcu ter se mesečno dobivali na motivacijskih pogovorih o izvajanju šole na daljavo. Na daljavo so tutorke izvajale pomoč sovrstnikom, saj marsikateri sošolec zaradi okrnjenih socialnih veščin ni uspel usvajati potrebnega znanja.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Bogdana Mikša in Irena Hudobivnik.

 

OŠ TONETA ČUFARJA, Ljubljana

V letošnjem šolskem letu so prostovoljci učencem prvih razredov podarili igralne kocke, ki so jih reciklirali iz starih škatlic, zbrali pa so tudi sod pokrovčkov, ki so jih podarili društvu Vesele Nogice. V času šolanja na daljavo so učenci samoiniciativno pomagali sošolcem pri usvajanju znanj, pri nalogah, se skupaj učili in skrbeli za motiviranost, pomagali pri urejanju učnega gradiva za sošolce, se povezovali z njimi in pomagali tudi učiteljem. Pridružili se tudi Dnevu za spremembe in izpeljali akcijo z naslovom Naredi nekaj dobrega zase in zame.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lea Lenček.

OŠ ZREČE, Zreče

Sproščen nasmeh, pomoč in skrb za naravo ter sočloveka so bile tudi v tem šolskem letu temelj delovanja in sodelovanja ekipe prostovoljcev. Ozaveščanje in pozitiven odnos do okolja so krepili z aktivnostmi zbiranja odpadnega papirja, zamaškov in nadaljevanjem dolgoletne tradicije Smetko carja. Ob svetovnem dnevu prijaznosti so s prijaznimi mislimi in besedami tudi druge spodbudili k širjenju prijaznih dejanj. Poudarjali so pomen ponovne uporabe in recikliranja ter se lotili aktivnosti, v okviru katerih so iz odpadnih plastenk izdelali knjižno polico in taburet, iz odpadnega lesa pa kažipote. Prostovoljci so, tako kot vsako leto, tudi letos dokazali, da imajo izjemen čut do soljudi in okolja. S svojimi vrednotami so tako pomembno vplivali tudi na ostale učence in zaposlene na šoli ter jim dokazali, da niso silaki, temveč junaki.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Manula Štefane.

 

 

POŠ BILJE

Omogočanje priložnosti za razvoj osebnih potencialov, solidarnost, sočutje in pomoč je bilo vodilo tudi letošnje šolsko leto. Sodelovali so s Hišo dobre volje Miren ter za njihove varovance izvajali projekt Povezani tudi narazen - izdelovali so voščilnice in se starejšimi povezali preko video povezave ter izvajali delavnice.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Liljana Kavčič.

 

 

SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKI DOM

GIMNAZIJA CELJE – CENTER, Celje

Dijaki so v dobrodelnem projektu #misijaČLOVEK izpeljali 20 dobrodelnih in solidarnih akcij, v katerih so zbirali potrošni material za društva, zavetišča, materinske domove in varne hiše ter z voščilnicami in paketi obdarovali različne skupine. Na dobrodelnem koncertu in v Gregorjevem tednu so zbirali sredstva namenjena za šolski sklad. Tutorji so uvajali dijake prvega letnika ter jim pomagali pri učnih težavah. Nekateri dijaki so v času zaprtja šol ponujali varstvo otrokom delavcev v zdravstvu. Prostovoljsko delo so dijaki izvajali tudi v različnih ustanovah (v osnovnih šolah, šoli s prilagojenim programom, domovih upokojencev, centrih za usposabljanje in rehabilitacijo), tokrat na daljavo.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjana Turnšek.

 

 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, Ljubljana

Dijaki so prostovoljske urice opravljali v različnih organizacijah in se vključevali v različne aktivnosti: sodelovali so v dejavnostih Rdečega križa, izvajali so tutorstvo ter varstvo otrok zdravstvenih delavcev, v projektu Simbioza so starejše seznanili z novo aplikacijo Magda ter pomagali pri pripravi knjižice receptov, pomagali so pri delitvi obrokov in druženju v dnevnem centru za brezdomce, z mladimi iz različnih centrov so se družili preko zooma.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Nevenka Kralj in Nataša Osojnik.

 

 

DIJAŠKI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Maribor

Gojenci zavoda so nudili učno pomoč iz različnih predmetov in tudi drugih veščin, izvajali so aktivnosti v okviru Večgeneracijskega centra, urejali so okolico in skrbeli za živali, pomagali pri prireditvah zavoda ter za oskrbovance in zaposlene doma starostnikov v Lenartu izdelovali voščilnice.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lidija Hamler.

 

 

NOVI JUNAKI NAŠEGA ČASA

OŠ JOŽETA HUDALESA, Jurovski Dol

V dobrodelni akciji, s katero so obdarili deset družin, so združili moči z občino Sv. Jurij v Slovenskih Goricah in  Društvom mladih iz Jurovskega Dola. Sodelovali so tudi v akciji Knjiga za prijatelja, v kateri so zbirali otroške knjige za ogrožene otroke. Prav tako so se pridružili Karitasovi akciji Pokloni zvezek, v okviru katere so otroci z veseljem prinašali zvezke in pisali razglednice svojim vrstnikom.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Aleksandra Kuntner.

 

OŠ LAVA, Celje

Učenci so starejšim krajanom pripravili in podarili paket prijaznosti, v katerega so zložili ročno izdelane in na roko napisane voščilnice, okraske iz blaga in piškote, križanke ... Izvedli so tudi zbiralno akcijo, v kateri so za Hišo Palčica zbirali potrošne dobrine (higienske pripomočke, čistila, oblačila …), pripravili pa so tudi prireditev ob Klopci prijateljstva, izvajali tutorstvo, dostavljali kosila, pomagali v knjižnici in še kaj bi se našlo.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Polona Gracer.

 

 

OŠ MILOJKE ŠTRUKLEJ (SKUPAJ S POŠ LEDINE), Nova Gorica

Učenci so skupaj z učitelji in starši pripravili in posneli različne nastope, ki so jih združili v enoten posnetek prireditev, ki so si ga varovanci DSO Nova Gorica in Center starejših Pristan Vipava celo večkrat ogledali. Skozi šolsko leto so potekale dejavnosti z raznoliko podporo učencem drugega in tretjega triletja - posebej pozorni so bili na učence, ki prihajajo iz manj spodbudnih socialnih okolij, učence tujce in učno šibke. Tem zagotavljajo podporo na področju učenja, medvrstniških stikov in vključevanja v okolje.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Mateja Bavčar in Neva Polanc.

 

 

OŠ OLGE MEGLIČ, Ptuj

V okviru Dneva za spremembe septembra 2020 so na različne načine ozaveščali sošolce in lokalno skupnost o skrbi za planet, v spomladanski akciji pa so pri projektu Niste sami – z vami smo mi, Olgičarji, za varovance Doma upokojencev Ptuj pripravili različne izzive, s katerimi so popestrili in polepšali njihov vsakdan in na ta način premagovali osamljenost. V pismih in voščilnicah so napisali pozitivne misli in dobre želje, sodelovali v čistilni akciji, zbirali hrano za živali ter rabljena očala za otroke iz držav v razvoju.

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Mateja Simonič.

 

OŠ RUDOLFA MAISTRA, Šentilj v Slovenskih goricah

Prostovoljci so z bili tutorji učencem s posebnimi potrebami, učencem tujcem in učencem z učnimi težavami.  Z njimi so zgradili zaupljiv odnos,  jim zagotavljali pomoč in oporo ter jim vlivali pogum in samozavest. V okviru programa Semena sprememb so se prostovoljci družili z varovanci VDC Polž -  aktivnost je potekala tako v živo kot na daljavo. Sodelovali so tudi z DSO Idila, stanovalcem so namenili virtualno prireditev Pozdravljena pomlad. Učenci prostovoljci so pripravili pevske, plesne in instrumentalne prispevke, ki so jih povezali v prireditev, s katero so želeli premagati osamljenost stanovalcev in jim polepšati dneve bivanja v domu. 

Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Mateja Rožanc Valh.

 

GIMNAZIJA NOVO MESTO, Novo mesto

V telefonskem družabništvu, ki so ga vzpostavili novembra lani, dijaki enkrat tedensko kličejo starejše in osamljene, zanje so spisali tudi več pisem, ki so jih prejeli varovanci DSO Novo mesto in drugi starejši v MO Novo mesto. Akcijo so ponovili tudi aprila ob Dnevu za spremembe. Vrstnikom so dijaki nudili učno pomoč, tako v živo kot preko spleta, na novo pa je oktobra zaživel projekt Dijaki za osnovnošolce, katerega pobudnica in koordinatorka je dijakinja Neža Račečič, ki je opazila stisko otrok, šolajočih se na daljavo. Teden za spremembe so na šoli zabeležili z več nalogami, s katerimi so dijaki polepšali dan svojim bližjim.

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Suzana Krvavica in Anica Kastelec.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki