PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi 2019

Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2019 Milan Ninić, ki je bil imenovan na predlog Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

 

Milan Ninić je na Oddelku za onkologijo UKC Maribor zaposlen kot diplomirani inženir radiologije v Enoti za radioterapijo, kjer opravlja tudi funkcijo namestnika vodje inženirjev. Je izjemen strokovnjak na svojem področju, inovativen in vedno pripravljen pomagati drugim ter svoje znanje prenašati mladim. Prostovoljstvo ga vodi že vse od osnovne šole, kot srednješolec je pričel z organiziranjem dobrodelnih akcij in v letu 2014 ustanovil Humanitarno društvo Enostavno pomagam, katerega predsednik je še danes. Društvo v vseh letih delovanja izvaja številne uspešne projekte, s katerimi pomaga najrazličnejšim ranljivim skupinam – socialno šibkejšim starostnikom (deljenje paketov ozimnice), gibalno oviranim (postavitev gugalnice), malčkom (Celjski malčki nas potrebujejo), otrokom, ki potrebujejo pomoč (dobrodelni koncerti, pohodi, brezplačna letovanja, Božičkova tovarna daril …). V letu 2019 je Milan opravil 1650 ur prostovoljskega dela. Noben izziv, naj bo sprva videti še tako neizvedljiv, ga ne ustavi – Milan uspešno premaguje izzive in z zgledom motivira številne prostovoljce, da se mu pridružijo na poti solidarnosti in prostovoljstva. Skozi leta delovanja na prostovoljskem področju je prejel številne nazive in priznanja na lokalni in državni ravni – Naj prostovoljec občine Celje (2012), Bronasti grb občine Celje (2017), Priznanje RS za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti (2016). Po besedah sodelavcev je Milan »neverjetne človek, ki mu uspe s prihodom v prostor prinesti sonce in mir tudi na najbolj nevihten dan. Deluje povezovalno, prijazno in neverjetno človeško. Z malimi, a izvirnimi dejanji premika meje in zaradi njegove nesebične pomočjo drugim se človek zave veličine življenja in pravice vsakega, da ga uživa človeku vredno.«

 

 

Naziv NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLENA V JAVNI UPRAVI za leto 2019 je prejela Mojca Pristavec Đogić, ki je bila imenovana na predlog Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Mojca Pristavec Đogić je zaposlena v Raziskovalnem oddelku Državnega zbora. Kot prostovoljka deluje na več področjih. Kot predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Notranje Gorice organizira aktivnosti za nudenje materialne in finančne pomoči posameznikom in družinam v stiski in se odziva na aktualne potrebe skupnosti. Soorganizirala je postavitev prvega defibrilatorja (AED) v svojem kraju. Kot vodja Ekipe prve pomoči Občine Brezovica je skupaj s članicami v lanskem letu izvedla osemnajst delavnic prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja. Ekipa je za delo dobila priznanje občine. Leta 2019 je dežurala na smučarskih skokih v Planici. V okviru OZRK Ljubljana se je kot članica Ekipe za nudenje psihosocialne pomoči po nesrečah odzivala na potrebe skupnosti in nudila pomoč žrtvam požarov ter organizirala akcije zbiranja pomoči. Letos je v času pandemije COVID-19 kot prostovoljka izvajala meritve temperature na mejnem prehodu in dostavljala nujne življenjske potrebščine ranljivim skupinam. Mojca Pristavec Đogić se že dvajset let vsako leto udeležuje čistilne akcije Očistimo barje. V okviru projekta Botrstvo na ZPM Ljubljana-Moste-Polje je bila doslej botra trem otrokom. Zelo aktivna je tudi v Zavodu Creatus: soorganizirala je brezplačna mesečna srečanja za občane - Creatusove večere ter izdala zbirko terapevtske poezije Dotik besede, ki je v prvi vrsti namenjena osebam v stiski. Za svoje delo na kulturnem področju v okviru amaterskega gledališča Teater Janez Jalen je prejela tudi bronasto Linhartovo priznanje. Za zaposlene v DZ izvaja delavnice temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED, jih poziva k razmisleku o darovanju organov po smrti ter spodbuja k sodelovanju pri zbiralnih akcijah za ljudi v stiski.

 

 

Komisija je poleg glavnih nazivov Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi podelila tudi dve posebni priznanji, in sicer:

- Gospe Bernardki Zorko za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju varovanja kulturne in naravne dediščine ter medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti

 

Bernardka Zorko je zaposlena na Občini Krško kot višja svetovalka za kulturo, tehnično kulturo in delo z mladimi. Prostovoljsko delo opravlja večinoma v okviru Zavoda Svibna, aktivna je tudi v okviru vaške skupnosti Brezovska Gora. Njene prostovoljske aktivnosti so povezane z organizacijo izobraževalnih in kulturnih dogodkov s področja varstva narave, okolja, kulturne dediščine, zdravja, samooskrbe. V letu 2019 je izvajala monitoring netopirjev v Ajdovski jami, sodelovala je v razvojno raziskovalnem projektu Varuj vodo, organizirala več kulturnih prireditev v Ajdovski jami in ob njej, več različnih izobraževanj s področja sonaravnega kmetovanja, urejala spletne strani Zavoda Svibna in Ajdovske jame. Močno si prizadeva za medsosedsko in medgeneracijsko povezovanje. S svojim delom močno prispeva k ugledu prostovoljstva na lokalni ravni in širše ter daje odličen vzor mlajšim generacijam in sodelavcem in jim tako pokaže, kako dragocen je lahko prispevek vsakega posameznika v verigi poslanstva ohranjanja in trajnostnega razvoja podeželja z namenom varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju.

 

 

- Gospodu Darku Hribarju za spodbujanje solidarnosti in promocijo prostovoljstva med mladimi

 

Darko Hribar je zaposlen na Inšpektoratu RS za infrastrukturo kot republiški energetski inšpektor. V prostem času se kot prostovoljec angažira na več področjih. V okviru Rdečega križa Ljubljana izvaja predstavitve temeljnih postopkov oživljanja, treninge in vodenje ekip prve pomoči, delavnice prve pomoči in promocijo krvodajalstva za osnovnošolce, dijake in študente, kot bolničar opravlja dežurstva na javnih dogodkih, je pa tudi zvest krvodajalec. V Zavodu Sopotniki je Darko izvajal brezplačne prevoze za starejše občane, v okviru programov Slovenske filantropije otrokom iz socialno šibkih družin nudil učno pomoč iz matematike in fizike. V letošnjem letu, v času pandemije COVID-19, je kot prostovoljec izvajal meritve temperature na mejnem prehodu z Italijo in dostavljal nujne življenjske potrebščine ranljivim skupinam. Med sodelavci in tudi širše izkoristi vsako priložnost za promocijo prostovoljstva in krvodajalstva.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki