PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi 2018

S priznanjem izpostavljamo zaposlene v javni upravi, ki v prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

 

Naziv NAJ PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI, za leto 2018 prejme

 

Samo Podgornik, ki je bil imenovan na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Samo Podgornik je zaposlen na Ministrstvu za obrambo. Kot prostovoljec opravlja delo ambasadorja Programa Svit. Udeležba v programu mu je rešila življenje, zato je svojo izkušnjo delil z drugimi, tudi preko pisanja člankov, organiziranja dogodkov in predavanj. Prostovoljsko delo opravlja tudi v Združenju EuropaColon Slovenija, redno sodeluje z zdravstvenimi domovi in Društvom onkoloških bolnikov Slovenije. Koliko ur prostovoljskega dela je opravil, je težko oceniti, saj ne gre le za udeležbo na dogodkih, sodelovanje z novinarji in nastopanje v oddajah, temveč njegovo delo vključuje tudi veliko organizacije, dogovarjanja, usklajevanja, nudenja pomoči sodelavcem, znancem, pa tudi naključnim osebam, ki jih sreča.

 

Samo Podgornik s prostovoljskim delom ambasadorja Programa Svit in sodelovanjem v društvih prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. Svoje delo opravlja s srcem, neverjetno toplino in nesebično željo po dobrobiti drugih. V zaposlitvi v veliki organizaciji, kjer je okoli 7.500 zaposlenih, je prepoznal odlično priložnost za ozaveščanje. Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in društvi, ki se ukvarjajo s problematiko raka v Sloveniji, je na MORS organiziral Dan ozaveščanja o raku ter dogodke po vojašnicah, začel je tudi s postavljanjem Svitovih informacijskih točk. Za delo ambasadorja je 7. marca 2018 prejel Pisno priznanje za plemeniti prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

 

 

Naziv NAJ PROSTOVOLJKA, ZAPOSLENA V JAVNI UPRAVI, za leto 2018 je prejela Ninna Kozorog, ki je bila imenovana na predlog Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

 

Ninna Kozorog od samega začetka na UKC Maribor poleg dela specialistke nevrologije opravlja tudi prostovoljsko delo. Je ena redkih zdravnic, ki poleg službe zmore takšno količino prostovoljskega dela. Je predsednica Društva Humanitarček, bila je vodja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja – ambulante za brezdomce Maribor, aktivno opravlja terensko delo nudenja zdravniške pomoči starostnikom brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Projekti, katerih idejni vodja je bila in jih je vodila z dušo in srcem so: 30 dni za 30 srčnih dejanj, Božičkovanje za brezdomce, Dobrodelko – portal malih, pomembnih dejanj, Naključna prijaznost in Dan prijaznosti. Redno organizira dogodke za socialno ogrožene starostnike in brezdomce. V desetletju dela na Štajerskem je dvignila zavest o pomembnosti malih dejanj ter pomembno pripomogla k destigmatizaciji brezdomstva. Z vzpostavitvijo portala Dobrodelko je pokazala, kako lahko z malo angažiranosti dejansko pomagamo. V Slovenijo je pripeljala Dan prijaznosti in projekt Naključne prijaznosti, v katerega je aktivno vključenih preko 2000 prostovoljcev. Vedno priskoči na pomoč tudi drugim društvom. Na leto opravi čez 500 ur prostovoljskega dela. Med sodelavci prostovoljstvo promovira s širitvijo akcij Dan prijaznosti in Dan brezdomcev, postavitvami razstav, s postavitvijo Knjigobežnice za bolnike v UKC, s samimi akcijami naključne prijaznosti in lastnim zgledom. Je ostrojezična borka in kot je opisana v enem izmed intervjujev »Je naivna duša, ujeta v ta grdi svet, ki ji ga uspeva lepšati.«

 

 

Komisija si je dovolila, da poleg glavnih nazivov Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljka zaposlena v javni upravi podeli tudi tri posebna priznanja, in sicer:

 

Gospe Jelki Tršinar za izjemno prostovoljsko udejstvovanje in širjenje solidarnosti v lokalnem okolju.

Jelka Tršinar je zaposlena na Občini Sevnica in je že 20 let tesno vpeta v dogajanje v domačem prostoru. Njeno spoznanje je, da je prostovoljstvo način življenja. Svojo prostovoljsko aktivnost je pričela v Društvu podeželskih žensk Bučka na področju promocije domačega kraja in regije, bila je med ustanovnimi člani Turističnega društva Bučka. V društvu je skrbela za oblikovanje in trženje turističnih produktov, pripravo promocijskih gradiv, urejanje spletnega portala domače krajevne skupnosti, organizacijo in moderiranje prireditev, ustvarjanje bogatega slikovnega krajevnega materiala, pisanje besedil za kataloge, časopise, snemanje prispevkov, prijave na razpise, vodenje turističnega podmladka na osnovnih šolah. Z učenci je s projektom Po poti nekdanjih mlinov v sklopu Heliosovega urejanja in oživljanja vaških vodnjakov izdelala idejno zasnovo vodne učne poti. Projekt se je uvrstil med 4 najboljše v Sloveniji. Aktivno sodeluje v več drugih društvih v kraju. Za svoje delo je prejela tudi več priznanj in nagrad tako na lokalni kot nacionalni ravni: priznanje Gasilske zveze Novo mesto za desetletno aktivno delo v gasilski organizaciji (PGD Bučka), priznanje Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica za uspešno povezovalno delo v občini, občinsko priznanje in nagrado za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, priznanje Mladinskega sveta Slovenije za Naj prostovoljski projekt. V letu 2018 je prevzela uredništvo zbornika ob 160-letnici šolstva na Bučki, ki je v več poglavjih prikazal zgodovino kraja, razvoj šolstva in povezovanje kraja s šolo. Stavi na prijazno in dobro komunikacijo s sogovorniki, zato je odlična promotorka prostovoljstva tudi med zaposlenimi.

 

Gospe Angeli Marton za dolgoletno prostovoljsko delo in spodbujanje solidarnosti.

 

Angela Marton je zaposlena na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota. Že vrsto let je vključena v prostovoljsko delo. Odlikujejo jo izjemen čut za sočloveka, prijaznost in toplina, kar se kaže tako pri njenem profesionalnem delu kot tudi v prostovoljstvu. Pripravljena je pomagati vsem, ki se v danem trenutku znajdejo v težkem položaju. V okviru Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije je že 10 let sovoditeljica skupine starih ljudi za samopomoč ISKRICE v mestu Ljutomer. Je organizatorica lokalne mreže skupin starejših za samopomoč (Iskrice, Jasmin, Opora in Naš krog). V okviru SPOMINČICE, Združenja za pomoč pri demenci, sodeluje pri Alzheimer cafe in v skupini za samopomoč v Domu starejših občanov Ljutomer. Aktivno sodeluje z Društvom za socialno vključenost MOZAIK v socialnovarstvenem programu Pomoč na vratih. Je pobudnica za zbiranje prostovoljnih prispevkov med zaposlenimi za neposredno pomoč brezposelnim ljudem, ki so se znašli v hudi finančni stiski. Je zgledna prostovoljka, ki med sodelavci širi pomen prostovoljstva, solidarnost in medsebojno pomoč.

 

Gospe Glorii Šepec za kontinuirano povezovanje prostovoljstva in doprinos k dolgoročnemu sodelovanju šole in bolnišnice.

 

Gloria Šepec je zaposlena v Šolskem centru Novo mesto in že vrsto let skrbi za razvoj prostovoljstva na Srednji zdravstveni in kemijski šoli ter za aktivno sodelovanje prostovoljcev s Splošno bolnišnico Novo mesto in Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Njen moto je, da naj prostovoljsko delo postane zvezda stalnica v bolnišnici. Umestitev prostovoljcev v sistem bolnišnice omogoča drobne spremembe, ki lajšajo življenje bolnikom in jim izboljšujejo psihosocialno kakovost življenja. Prostovoljci, ki jih vodi Gloria Šepec, s svojo mladostjo prinašajo smeh in sonce v bolniške sobe, predvsem pa nepozabne in lepe trenutke za bolne in osamljene. Skupaj s prostovoljci organizira tudi dobrodelne dogodke. Skrbi za stalno promocijo prostovoljstva, skozi katero uresničuje osnovne človeške vrednote, kot so ljubezen do sočloveka, samospoštovanje in spoštovanje drugih. Gloria Šepec je predana svojemu delu in ima izredne komunikacijske sposobnosti, s katerimi odlično vodi prostovoljce ter povezuje prostovoljstvo na šoli in v bolnišnici.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki