PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazno mesto 2019

S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 21 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno potrdilo na Slovesnem dnevu prostovoljstva 14. maja 2019 v Črni na Koroškem. Naziv pa je prvič pridobila tudi Občina Divača.

 

 

Občine, ki so naziv v letu 2019 potrdile

 

Občina Črna na Koroškem:

za aktivno širjenje in spodbujanje prostovoljstva, podporo organizacijam in posameznikom pri uresničevanju prostovoljskega poslanstva, prostovoljske akcije na področju zdravja in medgeneracijskega sožitja ter za aktivno vlogo županje in občinske uprave pri promociji in spodbujanju prostovoljskih aktivnosti.

 

Občina Gornja Radgona:

za dolgoletno aktivno podporo prostovoljstvu v lokalni skupnosti, ki pripomore h kakovostnejšemu preživljanju prostega časa mladih, starejših in ranljivih skupin, za množično prostovoljstvo v društvih in za natečaje Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj prostovoljski dogodek v občini.

 

Občina Hrpelje-Kozina:

za širjenje pomena prostovoljstva prek javnih prireditev, izobraževanja in nagrajevanja prostovoljcev, podporo spontanih prostovoljskih akcij občanov, možnost brezplačnega najema prostorov za prostovoljske organizacije, za podporo projektu Zavoda Sopotnik, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze. Viden prispevek k prostovoljstvu je tudi osebni prostovoljski angažma županje, ki s tem daje zgled občanom.

 

Občina Kamnik:

za zagotavljanje dobrih pogojev za delo dveh dnevnih centrov, ki sta namenjena invalidom in posameznikom s težavami v duševnem zdravju, za financiranje humanitarne razdelilnice hrane za socialno šibke in nastanitve za brezdomce, za uspešno povezovanje nevladnih organizacij in javnih zavodov in za podpiranje večgeneracijskega centra ter razvoj programov za delo s starejšimi.

 

Občina Krško:

za spodbujanje prostovoljstva med mladimi, zagotavljanje brezplačne občinske javne infrastrukture, sodelovanje zaposlenih v občinski upravi v večjih prostovoljskih akcijah, promocijo lokalnih aktivnosti in dogodkov, za javno zahvalo prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam, podelitev priznanj naj prostovoljcem, subvencioniranje vstopnic za obisk muzeja in prireditev za nagrajence in nagrajenke ter za gostitev prireditve Slovesni dan prostovoljstva v letu 2018.

 

Občina Laško:

za zagotavljanje sredstev za delovanje prostovoljskih organizacij, za promocijo in razvoj prostovoljstva v občini, za prepoznavanje pomena prostovoljskega dela občanov, ki prispeva k zagotavljanju boljšega življenja v občini, za zahvalo prostovoljcem ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, organizacijo festivala prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, za prostovoljsko delo župana in zaposlenih v občinski upravi, spodbujanje prostovoljskega dela mladih in povezovanje društev za učinkovitejše izvajanje skupnih akcij in projektov.

 

Občina Radlje ob Dravi:

za aktivno spodbujanje prostovoljstva mladih, ki opravijo izjemen obseg prostovoljskega dela v različnih programih v lokalni skupnosti, za podpiranje večgeneracijskega centra, ki v lokalnem okolju izboljšuje kakovost življenja različnih generacij, in za izvajanje projekta Prostofer.

 

Občina Ravne na Koroškem:

za podporo društvom in javnim zavodom pri razvoju prostovoljstva, spodbujanje medgeneracijskega sožitja prek programa Mladi za starejše, za sistem kreditnih točk v Koroškem medgeneracijskem centru ter zagotavljanje prostorov za delovanje društev ter sodelovanju pri akciji Dan za spremembe.

 

Občina Sevnica:

za urejanje občinske infrastrukture, za to, da imajo prostovoljske organizacije možnost uporabe številnih občinskih prostorov, za izvedbo programov in dogodkov, za podporo projektu Sopotniki, ki zagotavlja prostovoljske prevoze za starejše občane, in za promocijo prostovoljstva v okviru Dneva za spremembe ter dobrodelnih koncertov.

 

Občina Sežana:

za zagotavljanje stalnega vira financiranja društev v javnem interesu, finančne podpore prostovoljskim organizacijam, omogočanje neprofitnega najema občinskih prostorov in za javno podporo prostovoljskim akcijam in projektom kot tudi socialnemu podjetništvu, ki zaposluje najranljivejše skupine.

 

Občina Slovenske Konjice:

za zagotavljanje prostorov za delovanje društev, povezovanje organizacij in posameznikov za ustvarjanje Občine po meri invalidov, sodelovanje pri Dnevu za spremembe z akcijo Žinkana in vzdrževanju lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše ter nadaljevanje akcije Prostofer (prostovoljni šofer), ki zagotavlja starejšim brezplačne prevoze.

 

Občina Škofja Loka:

za zgledno umeščanje prostovoljstva v razpise, za stalno sofinanciranje različnih oblik izobraževanja za prostovoljce na področju sociale in mladinskega dela, za podpiranje prostovoljstva mladih in dela njihovih mentorjev, za angažiranje pri ohranjanju Škofjeloškega pasijona kot nesnovne kulturne dediščine, ki je umeščena na Unescov seznam in v velikem obsegu vključuje prostovoljce, za aktivno vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prostovoljskih organizacij na področju preventive ter aktivnega staranja.

 

Občina Trbovlje:

za podpiranje prostovoljstva mladih, uspešno povezovanje javnega zavoda in društev na področju kulturne dediščine pri delovanju virtualnega muzeja rudarstva, za dogodek sejem prostovoljstva z naslovom »Začni svojo pustolovščino: postani prostovoljec« in za sodelovanje pri zahvalah prostovoljcem in organizacijam v zasavski regiji.

 

Mestna občina Velenje:

za podporo prostovoljskim organizacijam in razvoju prostovoljstva mladih, tudi s stalnim sofinanciranjem zaposlitve koordinatorjev prostovoljstva v Šolskem centru Velenje in Turistični zvezi Velenje, za podeljevanje nazivov Naj prostovoljec in Naj prostovoljska organizacija v občini, za projekt Donirana hrana, ki socialno ogroženim lajša stiske, in projekt Kamerat, ki omogoča socialno ogroženim starejšim in gibalno oviranim več mobilnosti ter za podpiranje skupine Udarnik Mladinskega centra Velenja, ki nudi pomoč na domu tistim, ki si je zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti.

 

Občina Žalec:

za zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, za podpiranje dela mentorjev prostovoljcev, za sprejem za prostovoljce pri županu in aktivno udeležbo župana in zaposlenih v občinski upravi na dogodkih prostovoljskih organizacij ter za sodelovanje v akciji razdeljevanja viškov hrane za socialno ogrožene, predstavljanje prostovoljskih organizacij občanom, spodbujanje prostovoljstva v javnih zavodih in prostovoljstva mladih ter izvedbo spomladanske čistilne akcije.

 

Občina Kočevje:

za sistematično podporo in spodbujanje prostovoljstva z občinskimi razpisi, za vzpodbujanje in zagotavljanje pogojev za prostovoljsko pomoč starejšim v občini, za vzpodbujanje ponovne rabe in za povezovanje prostovoljskih organizacij ter skrb župana za poznavanje in priznavanje prostovoljskih aktivnosti občanov.

 

Mestna občina Kranj:

za aktivno in sistematično spodbujanje prostovoljstva v občinskih razpisih, za podpiranje organiziranega prostovoljstva v občini, za aktivno in sistematično podpiranje prostovoljskih organizacij s strani župana, za objavo prostovoljskih del na občinski spletni strani in za županovo priznanje prostovoljcem ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

Občina Medvode:

za omogočanje dobrih pogojev za delo številnih prostovoljskih organizacij in za spodbujanje celotne lokalne skupnosti v prostovoljstvo z organizacijo večjih prostovoljskih dogodkov, Festivala Medvode v gibanju, Evropskega tedna mobilnosti in Medvoškega kulturnega festivala, v katerih sodeluje več sto prostovoljcev.

 

Občina Postojna:

za aktivno podporo prostovoljskim organizacijam, za omogočanje brezplačnih prevozov občanov v mesto s pomočjo voznikov-prostovoljcev, za promocijo prostovoljstva med najmlajšimi in za razširitev priznanj za Naj skupino mladih prostovoljcev. Občina tudi z pripravo razpisov za prostovoljske organizacije promovira in vzpodbuja sodelovanje prostovoljcev.

 

Občina Tržič:

za aktivno podporo delu prostovoljskih organizacij, za spodbujanje prostovoljstva in vlaganja v infrastrukturo, ki omogoča tudi boljše delo prostovoljskim organizacijam, predvsem športnim organizacijam in organizacijam za zaščito in reševanje.

 

Občina Vodice:

za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva in delovanje prostovoljskih organizacij, s čimer občina prispeva k izboljšanju položaja prostovoljskih organizacij v občini in regiji. Investiranje v prostovoljske organizacije se kaže v pozitivnem socialnem in društvenem življenju v občini.

V letošnjem letu je za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobila 1 občina.

 

Občina Divača:

za prizadevno spodbujanje in priznavanje prostovoljskega dela kot pomembnega družbenega dejavnika povezovanja in razvoja občine ter zgledno sodelovanje z bližnjimi občinami, za angažiranje županje in zaposlenih na prostovoljskih dogodkih, za promocijo prostovoljstva in izreden posluh za prostovoljske organizacije in njihovo delovanje.

Vsem 22 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo in želimo, da svoje dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo še naprej!

Fotografije s podelitve so dostopne tukaj. 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki