PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazne občine 2022

Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin.

 

Vsem 41 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.

IMG_8514

Komisija pa se je letos po prebiranju prijav in spremljanju dela občin prvič od l. 2014, ko se naziv podeljuje, odločila, da podeli še posebna priznanja 7 občinam za večletno spodbujanje prostovoljstva, neomajno podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti.

 

Občine, ki naziv v letu 2022 pridobivajo prvič:

Mestna občina Celje:

za spodbujanje prostovoljstva, tudi med mladimi, sofinanciranje programov prostovoljskih organizacij, Festival prostovoljstva in zahvalo prostovoljcem.

 

Mestna občina Koper:

za spodbujanje in prepoznavo pomena prostovoljstva v lokalni skupnosti, za umestitev področja v strateške dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih organizacij in vzpostavitev Prostovoljske pisarne.

 

Občina Dobrova-Polhov Gradec:

za ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij, za prepoznavanje pomena prostovoljskega dela občanov za večanje kakovosti življenja v skupnosti, za vrednotenje prostovoljskega dela in z njim povezanih stroškov na javnih razpisih občine ter za namenjanje dela občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva.

 

Občina Kanal ob Soči:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij, promocijo prostovoljstva in za spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju.

 

Občina Lovrenc na Pohorju:

za sofinanciranje programov prostovoljstva in vrednotenje dela mentorjev v občinskih javnih razpisih, za pomoč pri organiziranju in promoviranju lokalnih prostovoljskih akcij in projektov, za pohvalo in zahvalo prostovoljcem ter sodelovanje občinske uprave na prostovoljskih akcijah.

 

Občina Prebold:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, zagotavljanje prostorov za izvajanje aktivnosti, podporo prostovoljskim organizacijam in pomoč pri promociji.

 

Občina Štore:

za spodbujanje prostovoljstva, podporo prostovoljskim organizacijam, udejstvovanje zaposlenih v prostovoljskih aktivnostih, pomoč pri promociji in izrekanje zahval zaslužnim prostovoljcem in društvom.  

 

Občine, ki so naziv v letu 2022 uspešno potrdile:

Mestna občina Kranj:

za podporo številnim in raznolikim prostovoljskim organizacijam, za pomoč in podporo pri promociji prostovoljskih programov in sodelovanje župana in mestne uprave na lokalnih in nacionalnih prostovoljskih akcijah, za zgledno pripravo javnih razpisov, ki med nevladnimi organizacijami spodbujajo prostovoljstvo in upoštevajo prostovoljsko delo kot lastni vložek prostovoljskih organizacij, za sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih, za javne zahvale župana prostovoljcem ob različnih priložnostih in vizijo razvoja solidarne skupnosti, kjer prostovoljstvo zavzema pomembno mesto.

 

Mestna občina Krško:

za zgledne primere razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela in stroškov organiziranega prostovoljstva, za financiranje mentorjev prostovoljcev in koordiniranje prostovoljskega dela med mladimi, za spodbujanje in sodelovanje predstavnikov občine na prostovoljskih dogodkih, za vključevanje prostovoljskih organizacij v skupne regijske projekte, za promocijo prostovoljskih aktivnosti med občani vseh starosti, zagotavljanje prostorov za delovanje organizacij in podelitve priznanj zaslužnim prostovoljcem.

 

Mestna občina Murska Sobota:

za podpiranje razvoja prostovoljstva in prostovoljskih organizacij, aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in izvedbo tradicionalne prireditve Naj prostovoljec.

 

Mestna občina Nova Gorica:

za spodbujanje prostovoljstva v lokalnem okolju, za podporo delu prostovoljskih organizacij, za priznavanje prostovoljskega dela kot lastnega deleža sofinanciranja projektov, za omogočanje brezplačne uporabe prostorov, za financiranje dela mentorjev prostovoljcev, upoštevanje stroškov prostovoljcev, sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih aktivnostih in aktivno promocijo prostovoljskih programov na spletni strani občine.

 

Mestna občina Slovenj Gradec:

za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje prostorskih pogojev, za dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi.

 

Mestna občina Velenje:

za vsestransko spodbujanje prostovoljstva in kontinuirano podporo prostovoljskim organizacijam in razvoju prostovoljstva mladih, zaposlovanje mentorjev prostovoljcev, za projekte, kot sta Donirana hrana in Javna kuhinja, ki socialno ogroženim lajšata stiske, za brezplačne prevoze starejših in gibalno oviranih ter promocijo prostovoljstva med občani, izvedbo večje čistilne akcije in tradicionalne prireditve s podelitvijo nazivov naj prostovoljec in naj prostovoljska organizacija.

 

Občina Črna na Koroškem:

za vključevanje prostovoljskih organizacij v strateško načrtovanje razvoja občine in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, kot so šport, kultura, turizem, zdravje in humanitarna dejavnost, in med različnimi starostnimi skupinami, za zgled in aktivno vpetost županje in zaposlenih v občinski upravi v številne nacionalne in lokalne prostovoljske aktivnosti ter prireditve, za projekt »Zdrava Črna« in skrb za starejše, zahvalo in inovativno nagrajevanje zaslužnih prostovoljcev.

 

Občina Črnomelj:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, sofinanciranje dela mentorjev v javnih zavodih s prostovoljskim programom, brezplačne najeme prostorov, za ureditev novega prostora v Kreativni hiši mladih, spodbujanje prostovoljskega mladinskega dela in podporo medgeneracijskemu povezovanju.

 

Občina Divača:

za spodbujanje prostovoljskega dela na vseh področjih, vsestransko podpiranje prostovoljskih organizacij in aktivno sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah ter podpiranje prostovoljskih aktivnosti za naravno in kulturno dediščino ter za skrb za občane, še posebej najranljivejše. 

 

Občina Gornja Radgona:

za brezplačni najem prostorov, za omogočanje prevozov starejših in izvedbo javnega natečaja za podelitev priznanj župana, s katerimi izrazijo zahvalo vsem aktivnim občanom prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam.

 

Občina Hrastnik:

za sofinanciranje prostovoljskih programov in omogočanje brezplačne uporabe infrastrukture, za sodelovanje z organizacijami in javnimi zavodi pri spodbujanju prostovoljstva, za sodelovanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljskih aktivnostih, tudi nacionalnih akcijah, za prostovoljske programe za starejše in za zgledno izrekanje zahval prostovoljcem.

 

Občina Hrpelje-Kozina:

za spodbujanje prostovoljstva v občini, zagotavljanje finančne podpore prostovoljskim organizacijam, spodbujanje in promoviranje prostovoljstva, sodelovanje na nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše ter za zahvalo prostovoljcem.

 

 

Občina Ivančna Gorica:

za zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje prostovoljskih organizacij, za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sožitja v okviru sprejete strategije za mlade, za izvajanje skupnostnih projektov in skrb župana in občinske uprave za promocijo prostovoljstva, za podelitve priznanj in zahval.

 

Občina Kamnik:

za podpiranje delovanja dveh dnevnih centrov, kakršni so v državi redkost, namenjenih osebam s težavami v duševnem zdravju in mlajšim invalidnim osebam, za katere država po zaključenem rednem šolanju žal ne poskrbi, za veliko skrb za starejše občane, brezdomce in socialno šibkejše, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih akcijah, podpiranje dejavnosti prostovoljskih organizacij z različnih področij in posluh za begunce, ki so prispeli iz Ukrajine.

 

Občina Kočevje:

za prispevanje k usposobljenosti in krepitvi prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, za možnost uporabe prostorov in spodbujanje prostovoljstva med mladimi, za omogočanje brezplačnih prevozov in drugih projektov za starejše, za spodbudo lokalnim gostincem pri zagotavljanju brezplačne prehrane za prostovoljce. Župan in zaposleni v občinski upravi so v prostovoljstvo zgledno vpeti na vseh ravneh: o prostovoljstvu ozaveščajo občane različnih starosti, se sami aktivirajo v nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnostih, prostovoljcem izrekajo zahvale in priznanja, gradijo pa tudi vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

 

Občina Laško:

za aktivno spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju, prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, zagotavljanje sredstev za delovanje prostovoljskih organizacij, sodelovanje v nacionalnih prostovoljskih aktivnostih, izvedbo natečaja za zaslužne prostovoljce in spodbujanje medgeneracijskih aktivnosti.

 

Občina Logatec:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo, za podpiranje prostovoljstva mladih in omogočanje dela prostovoljskim organizacijam v prostorih občine.

 

Občina Markovci:

za podporo delovanju prostovoljskih organizacij in spodbujanje razvoja prostovoljstva v občini, pomoč pri promociji prostovoljskih programov in izvedbi prostovoljskih akcij ter nakup vozila za prevoze starejših.

 

Občina Medvode:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev pri razvoju občine in bogatitvi življenja v njej, za izvedbo prostovoljskih dogodkov in aktiven pristop občine in župana k promociji prostovoljstva ter izrekanju zahval prostovoljcem, sistemsko podporo delovanju prostovoljskih organizacij in zgledno umeščanje prostovoljstva v strategije razvoja na različnih področjih.

 

Občina Miren Kostanjevica:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, za zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij, za pomoč pri izvajanju in promociji nacionalnih in lokalnih prostovoljskih aktivnosti, za zahvalo prostovoljcem in organizacijam.

 

Občina Mislinja:

za promocijo prostovoljstva, sodelovanje v vseh večjih nacionalnih akcijah, za podporo prostovoljskim organizacijam z brezplačnim najemom prostorov, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane in projekt razdeljevanja hrane.

 

Občina Postojna:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva in prostovoljcev za razvoj občine in življenje v njej, za finančno, infrastrukturno in promocijsko podporo prostovoljskim organizacijam, za sofinanciranje zaposlitev v prostovoljskih organizacijah, za izvedbo javnih natečajev za prostovoljce in organizacije. Poleg tega je Občina Postojna z upoštevanjem prostovoljskega dela kot kriterija v številnih razpisih in z zgledno prijavo na natečaj Prostovoljstvu prijazna občina dober zgled drugim slovenskim občinam.

 

Občina Radlje ob Dravi:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej, za podpiranje prostovoljskih organizacij, za izvajanje programa večgeneracijskega centra DOGAJA SE!, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših, projekt Donirana hrana in ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade. 

 

Občina Ravne na Koroškem:

za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, izvedbo občinskega Dneva za spremembe, zahvalo prostovoljcem ter spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše. 

 

Občina Ribnica:

za spodbujanje razvoja prostovoljstva in promocijo prostovoljstva, sodelovanje pri nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnih prevozov za starejše, zgledno vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljstvo in za zahvalo prostovoljcem.

Občina Sevnica:

za zagotavljanje podpore prostovoljskim organizacijam na različnih področjih delovanja preko razpisov in možnosti brezplačne rabe prostorov, za sodelovanje v večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah, podporo društvom pri izvedbi dobrodelnih in drugih prireditev, zahvalo prostovoljcem ob številnih priložnostih in prevoze starejših.

 

Občina Sežana:

za podpiranje prostovoljskih organizacij, dodatno točkovanje prostovoljskega dela na javnih razpisih, posluh za področje duševnega zdravja in podpiranje mladih prostovoljcev, sodelovanje pri večjih nacionalnih prostovoljskih akcijah in medobčinsko povezovanje.

 

Občina Slovenske Konjice:

za pomoč organizacijam pri izvajanju prostovoljskih aktivnosti in za finančno pomoč, za krepitev prostovoljstva med mladimi, za promocijo prostovoljstva in podporo pri izvajanju prostovoljskih projektov, kot so Prostofer, Žinkana in Dan zemlje.

 

Občina Škofja Loka:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela kot lastnega vložka, za sofinanciranje stroškov prostovoljcev in izobraževanj prostovoljcev, za uvedbo prevozov na klic za starejše in izobraževanje voznikov prostovoljcev, za javno objavljene prostovoljske akcije in zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Trbovlje:

za uspešno povezovanje lokalnih prostovoljskih organizacij in občanov, za omogočanje oddaje občinskih prostorov prostovoljskim organizacijam, za vlaganje v infrastrukturo, za aktivno sodelovanje pri nacionalnih in lokalnih prostovoljskih akcijah, za izrekanje javnih zahval in pohval prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem.

 

Občina Tržič:

za sofinanciranje prostovoljskih organizacij, zagotavljanje sredstev za delo mentorjev prostovoljcev ter vlaganje v infrastukturo, ki omogoča boljše delo prostovoljskim organizacijam, predvsem na področju športa ter zaščite in reševanja ter za zahvale prostovoljcem. 

 

Občina Velika Polana:

za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva za razvoj občine in življenja v njej, za podporo delovanju prostovoljskih organizacij, aktivno promocijo dela prostovoljskih organizacij med občani in zahvalo prostovoljcem.

 

Občina Vodice:

za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva v občini, med drugimi s sofinanciranjem delovanja društev, za spodbujanje sodelovanja lokalne skupnosti s prostovoljci, za podelitev priznanj in zahval prostovoljcem.

 

Občina Žalec:

za spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, dodatno točkovanje prostovoljskega dela, za podpiranje dela mentorjev prostovoljcev, možnost brezplačne uporabe prostorov, za podpiranje dela mentorjev, prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi, za sodelovanje pri večjih nacionalnih dogodkih, vključevanje župana in zaposlenih v občinski upravi v prostovoljske aktivnosti ter zahvalo župana vsem prostovoljcem.

 

Posebna priznanja za večletno spodbujanje prostovoljstva, neomajno podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti prejmejo Mestna občina Kranj, Mestna občina Velenje, Občina Črna na Koroškem, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Postojna in Občina Žalec.

IMG_8531

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki