PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Raznolikost in vključujoče prostovoljstvo

Vključujoče prostovoljstvo lahko opredelimo kot: prostovoljske priložnosti, ki so na voljo vsem ljudem ne glede na starost, kulturo, spol, spolno usmerjenost, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni položaj ali oviranost.

O tem govori tudi Zakon o prostovoljstvu v 10. členu (prepoved diskriminacije).

 

Vključujoča praksa, vgrajena v dejavnosti, pomeni, da tako prostovoljci, organizacija in skupnosti, ki jih podpirajo, občutijo pozitiven učinek vključujočega prostovoljstva. To velja tako za tiste, ki prejemajo pomoč, oskrbo in podporo prostovoljcev, kot tudi za prostovoljce same.

 

Raznolikost v prostovoljskih skupinah lahko pripomore k boljšemu vpogledu v potrebe, ukrepe in cilje prostovoljske iniciative.

 

Ustvarjalci vključujočih prostovoljskih okolij morajo razumeti, da je vsak posameznik prav to - posameznik.

Na primer: Dve osebi z oviranostmi svojih oviranosti ne doživljata enako. Tudi osebi z enako oviranostjo imata lahko zelo različne poglede, stališča, interese, izkušnje in spretnosti. Vključujoče prostovoljsko okolje podpira posameznike in ne stereotipov.

 

Vključujoče prostovoljstvo_komplet orodij

 

Zakaj je vključujoče prostovoljstvo pomembno? 

Lahko obogati vaše aktivnosti

Raznolikost lahko izboljša inovativnost, prispeva k boljšemu sprejemanju odločitev, prinaša nove zamisli in zagotavlja svež pogled - vse to izboljšuje kakovost prostovoljstva.

 

Ekipi pomaga izboljšati kulturne kompetence

Če so med vašimi prostovoljci in osebjem ljudje iz različnih okolij, bodo na ta način bolje usposobljeni za prepoznavanje potreb vseh in za vzpostavljanje odnosa z ljudmi, s katerimi sodelujete v skupnosti.

 

Izboljša lahko sodelovanje s skupnostjo

Pri navezovanju stikov z različnimi skupinami je koristno imeti prostovoljce, ki odražajo te identitete in izkušnje. Skupina prostovoljcev z ljudmi iz raznolikih okolij in ozadij lahko bolje razume potrebe skupnosti in se nanje bolje odzove.

 

Ustvarja večji nabor prostovoljcev

Če vaša organizacija odpravlja ovire in aktivno pridobiva posameznike iz različnih skupin, se povečuje nabor prostovoljcev. Ti prostovoljci so lahko tudi vzor drugim s podobnimi identitetami. Ljudje se pogosto počutijo bolj dobrodošli v organizaciji, če tudi drugi člani odražajo njihova ozadja ali ideje.

 

Tako lahko vaša organizacija izpolni svojo zavezo k pozitivnemu vplivu v skupnosti

Ena od najdragocenejših koristi inkluzivnosti in raznolikosti v prostovoljskih iniciativah in organizacijah je večja zmožnost zadovoljevanja potreb raznolikega prebivalstva. Ne glede na to, ali ste lokalna, regionalna ali nacionalna organizacija, je vaš cilj pozitivno vplivati na celotno skupnost v vsej njeni raznolikosti.

 

Spodbujanje vključujočega prostovoljstva

Ustvarjanje kulture vključujočega prostovoljstva zadeva vse. Ključno je, da odločevalci v organizacijah s svojim vodenjem pokažejo in predstavljajo, zakaj in kako je inkluzivnost za organizacijo dobra. To zavezo morajo izražati z vodstvenim stilom in besedami.

 

Ocenite in ugotovite, katere ovire obstajajo za prostovoljce v vaši organizaciji, nato pa oblikujte in implementirajte strategije za njihovo odpravo. To je odločen prvi korak k privabljanju in ohranjanju bolj raznolikih prostovoljskih ekip.

 

Kako naša komunikacija oziroma jezik in besede, ki jih uporabljamo, prispevajo k vzpostavljanju ali odpravljanju ovir?

Npr. invalid/oseba z oviranostjo ali posebnimi potrebami.

 

Omogoča nam, da bolje reflektiramo in udejanjamo vrednote EU: človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava in človekove pravice. Te temeljne vrednote so opredeljene v Lizbonski pogodbi.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki