PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazno mesto 2018

S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 17 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prejelo že v preteklih letih. Na Slovesnem dnevu prostovoljstva 15. maja 2018 v Krškem so naziv ponovno potrdile.

 

10 priporočil Slovenske filantropije za Prostovoljstvu prijazno mesto.pdf

Fotografije s podelitve. 

 

Občine, ki so naziv v letu 2018 potrdile

 

Občina Črna na Koroškem:

za široko prostovoljsko aktiviranje občanov pri obnovi in ureditvi športnih površin, za aktivno promocijo zdravega načina življenja v občini, za kakovostni razvoj medgeneracijskih programov, za občutno povečanje števila prostovoljcev v občini, za aktivno prostovoljsko podporo zaposlenih v občinski upravi pri promociji prostovoljskih aktivnosti.

 

Občina Gornja Radgona:

za aktivno podporo prostovoljstva v lokalni skupnosti, tudi  z natečajem Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj prostovoljski dogodek v občini, za množično prostovoljstvo v društvih, za gostiteljstvo Slovenskega dne prostovoljstva v letu 2017.

 

Občina Hrpelje-Kozina:

za javno zahvalo prostovoljcem in organiziranje sprejema in koncerta zanje, za osebno angažiranje županje kot promotorke prostovoljstva in prostovoljke v humanitarnih projektih, za začetek usposabljanja prostovoljcev na področju dela s starejšimi in s tem občutno povečanje števila prostovoljcev v občini, za izboljšanje prostorskih pogojev za delo prostovoljskih organizacij. 

 

Občina Kamnik:

za zagotavljanje dobrih pogojev za delo dveh dnevnih centrov za ranljive skupine, v katerih strokovno delovanje javnih zavodov prožno nadgrajuje prostovoljsko delo nevladnih organizacij, za vzpostavitev večgeneracijskega centra in razvoj programov za delo s starejšimi, za financiranje humanitarne razdelilnice hrane za socialno šibke in nastanitve za brezdomce, za ustanovitev novega občinskega zavoda, ki se bo povezoval z nevladnimi prostovoljskimi organizacijami na različnih področjih. 

 

Občina Krško:

za vzorno vrednotenje prostovoljskega dela in spodbujanje prostovoljstva, javno zahvalo prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam, podelitev priznanj naj prostovoljcem, subvencioniranje vstopnic za obisk muzeja in prireditev za prostovoljce, sodelovanje župana in zaposlenih v prostovoljskih akcijah, spodbujanje prostovoljskega dela zaposlenih, promocijo prostovoljstva na spletni strani občine in v tiskanih publikacijah, za povezavo s portalom prostovoljstvo.org na spletni strani Občine Krško in portalu za mlade.

 

Občina Laško:

za promocijo in razvoj prostovoljstva v občini, zagotavljanje sredstev za delovanje prostovoljskih organizacij, omogočanje brezplačnega ali sofinanciranega najema prostorov, za zahvalo prostovoljcem ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, za nesebično prostovoljsko delo in požrtvovalnost, za prostovoljsko delo župana in zaposlenih v občinski upravi.

 

Mestna občina Ljubljana:

za zagotavljanje kontinuirane podpore prostovoljskim organizacijam na različne načine: z  razpisi, kjer upoštevajo tudi stroške prostovoljcev, z omogočanjem brezplačne uporabe prostorov za prostovoljske aktivnosti, z omogočanjem brezplačnih ali subvencioniranih najemnin za občinske prostore, namenjene prostovoljskim organizacijam, za sodelovanje župana in predstavnikov občinske uprave na prostovoljskih dogodkih, za pokroviteljstvo Veselega dne prostovoljstva, za finančno podpiranje dela mentorjev prostovoljcev v občinskih javnih zavodih.

 

Mestna občina Murska Sobota:

za stalno spodbujanje prostovoljstva s podporo v razpisih; na področju socialnega varstva in zdravja je vključevanje prostovoljcev kriterij za sofinanciranje; za utečen način zahvale prostovoljcem s podelitvami priznanj Naj prostovoljec, Naj prostovoljska organizacija, Naj društvo in Naj dogodek, za aktivno partnerstvo pri dobrodelnih bazarjih v občini.

 

Občina Radlje ob Dravi:

za aktivno spodbujanje prostovoljstva mladih, ki opravijo izjemen obseg prostovoljskega dela v različnih programih v lokalni skupnosti, za prepoznavanje pomena prostovoljstva s kandidiranjem uspešnih prostovoljcev na nacionalnem natečaju MSS, za vzpostavitev večgeneracijskega centra, ki prinaša v lokalno okolje novo kakovost življenja različnih generacij.

 

Občina Ravne na Koroškem:

za dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje, izvajanje programa Mladi za starejše v partnerstvu med srednjimi šolami in društvom upokojencev, za zbiranje kreditnih točk prostovoljcev v Koroškem medgeneracijskem centru, ki jih lahko koristijo za pomoč, ko jo bodo potrebovali, za veliko čistilno akcijo v okviru Dneva za spremembe, za spodbujanje povezovanja med različnimi organizacijami v občini.

 

Občina Sevnica:

za zagotavljanje številnih občinskih prostorov prostovoljskim organizacijam za izvedbo programov, prireditev, sestankov in dogodkov, za urejanje občinske infrastrukture, ki je na voljo društvom za športne in družabne aktivnosti, z upoštevanjem predlogov prostovoljcev, za pridružitev projektu Sopotniki za zagotavljanje prostovoljskih prevozov za starejše občane, za promocijo prostovoljstva v okviru Dneva za spremembe.

 

Občina Sežana:

za spodbujanje prostovoljstva v lokalnem okolju, uspešno povezovanje lokalnih prostovoljskih organizacij in posameznikov, omogočanje najema občinskih prostorov prostovoljskim organizacijam brezplačno ali po simbolični ceni, zagotavljanje stalnega vira financiranja društvom v javnem interesu, aktivno sodelovanje pri različnih prostovoljskih projektih, dogodkih in akcijah.

Občina Slovenske Konjice:

za načrtno usmeritev v vzgojo mladih za solidarnost in aktivno povezovanje prostovoljskih organizacij, za vzpostavitev lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše, ki s prostovoljstvom spodbuja njihovo socialno vključevanje, za stalno prizadevanje na področju ustvarjanja invalidom prijaznega okolja.

 

Občina Škofja Loka:

za stalno sofinanciranje različnih izobraževalnih oblik za prostovoljce, podpiranje prostovoljstva mladih, za angažiranje pri ohranjanju Škofjeloškega pasijona kot nesnovne kulturne dediščine, ki v velikem obsegu vključuje prostovoljce, za aktivno vlogo pri povezovanju javnih zavodov in prostovoljskih organizacij na področju preventive.

 

Občina Trbovlje:

za aktivno podporo promociji prostovoljstva na občinski spletni strani, podpiranje prostovoljstva mladih, uspešno povezovanje javnega zavoda in društev na področju kulture pri vzpostavitvi virtualnega muzeja rudarstva, v katerem pomembno vlogo igrajo prostovoljci, in za prizadevanja za zagotavljanje visoke stopnje varnosti v občini v sodelovanju s prostovoljskim organizacijam na področju zaščite in reševanja.

 

Mestna občina Velenje:

za kontinuirano podporo razvoju prostovoljstva mladih s stalnim sofinanciranjem zaposlitve koordinatorice prostovoljstva v Šolskem centru Velenje in sofinanciranjem mednarodne mobilnosti mladih prostovoljcev, za konkretno pomoč prostovoljskim organizacijam s financiranjem najemnine prostorov za delovanje, za podeljevanje nazivov Naj prostovoljec in Naj prostovoljska organizacija v občini.

 

Občina Žalec:

za zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, za aktivno udeležbo župana in zaposlenih v občinski upravi na dogodkih prostovoljskih organizacij ter sodelovanje v akciji razdeljevanja viškov hrane za socialno ogrožene, za pomoč pri medijski promociji prostovoljstva in soorganizacijo predstavitve prostovoljskih organizacij na tržnici, za prostovoljsko ekološko čistilno akcijo na Dan za spremembe 2017.

 

V letošnjem letu je za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobilo 7 občin.

 

Občine, ki so naziv v letu 2018 pridobile prvič

 

Občina Grosuplje: za izreden posluh, razumevanje in spoštovanje prostovoljskih organizacij, sistemsko spodbujanje prostovoljstva tudi v strateških dokumentih občine, podporo medgeneracijskemu povezovanju, izkazovanje solidarnosti ter humanosti, vzpostavitev mreže prostovoljcev za pomoč bolnim in onemoglim, omogočanje brezplačne uporabe prostorov in sodelovanje v večjih prostovoljskih dobrodelnih akcijah.

 

Občina Kočevje: za sistematično podporo in spodbujanje prostovoljstva z občinskimi razpisi, ki omogočajo tudi sredstva za stroške prostovoljcem ter delo mentorjev prostovoljcev, kar je nujno za kakovostno vključevanje prostovoljcev, za aktivno sodelovanje občinske uprave v prostovoljskih aktivnostih, zahvalo prostovoljcem in za vizijo razvoja prostovoljstva v občini.

 

Mestna občina Kranj: za aktivno in sistematično spodbujanje prostovoljstva v občinskih razpisih, za podpiranje organiziranega prostovoljstva v občini, ki ga občina izkazuje z brezplačnimi prostori za prostovoljske organizacije, z objavo prostovoljskih del na občinski spletni strani, z vključevanjem župana in predstavnikov občinske uprave v prostovoljske aktivnosti.

 

Občina Medvode: za omogočanje dobrih pogojev za delo prostovoljskih organizacij in upoštevanje lastnega vložka prostovoljskih organizacij na razpisih v obliki prostovoljskega dela, za spodbujanje celotne lokalne skupnosti k sodelovanju v čistilnih in drugih prostovoljskih akcijah z lastnim zgledom župana in občinske uprave, za vzpostavitev Zlatega kotička – prostora, ki ga društva uporabljajo brezplačno in za promocijo prostovoljstva v občini.

 

Občina Postojna: za aktivno podporo prostovoljskim organizacijam s finančnimi sredstvi in z omogočanjem dobrih prostorskih pogojev za njihovo delo, za omogočanje brezplačnih prevozov občanov v mesto s pomočjo voznikov – prostovoljcev, za aktivno vključevanja župana in občinske uprave v prostovoljske aktivnosti v občini, za podeljevanje priznanj Naj mladi prostovoljec in Naj prostovoljski razred v občini.

 

Občina Tržič: za skrb za odlične pogoje za delo in razvoj prostovoljskih organizacij, omogočanje delovanja prostovoljskih organizacij tudi z brezplačno ali 2/3 sofinancirano uporabo občinskih prostorov, za spodbujanje prostovoljstva na lokalni ravni tudi z aktivnim vključevanjem župana in občinske uprave v prostovoljske aktivnosti lokalnih organizacij.

 

Občina Vodice: za zagotavljanje podpornega okolja za razvoj prostovoljstva in izboljšanje položaja prostovoljskih organizacij v občini, uspešno povezovanje prostovoljskih organizacij, upoštevanje predlogov in pobud prostovoljskih organizacij ter njihovo umeščanje v občinske načrte, za pripravljenost za razvoj prostovoljstva v lokalni skupnosti, pomoč pri promociji prostovoljskih organizacij, tudi v občinskih glasilih in na spletni strani.

 

Vsem 24 občinam, prejemnicam naziva, iskrečo čestitamo in želimo, da svoje dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo še naprej!

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki