PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ

 

IMG_1339

Tjaša Arko
Vodja programa prostovoljstvo, po poklicu likovna pedagoginja, že več kot 18 let vodi delavnice, izobraževanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju notranje motivacije za prostovoljno delo. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi in še vedno vsako poletje vodi mednarodno mladinsko izmenjavo, kjer preizkuša načela skupinske dinamike v praksi. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih, vseskozi se izobražuje na področju nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu in iz drugih zanimivih področij. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zanimiv način in da se, ne glede na starost, največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

 

           Viktor

 

Viktor Kollár
Čeprav je poklicno doma v agronomiji, certificirani učitelj jezikov govori pet zelo različnih jezikov na ravni materinščine, in prav ti so kovali njegovo bogato karierno pot, skozi katero je spoznal najrazličnejše sfere družbenega življenja, preden ga je pot zanesla na Slovensko filantropijo – od marketinga, korporativnega komuniciranja do poučevanja jezikov. V nobenem trenutku ni izgubil stika s prostovoljstvom, saj v svojem prostem času še naprej poučuje migrantke in migrante slovenščino in jim nudi učno pomoč. Na Slovenski filantropiji je kot mentor in koordinator prostovoljcev na programu Migracije zadolžen, da prav vsak člen na Filantropiji dobi tisto, po kar je prišel – pomoč, neprecenljive delovne izkušnje in varnost organiziranega prostovoljstva.

 

            Vesna

Vesna Strlič

Je diplomirana pedagoginja in andragoginja, zaposlena kot koordinatorica na programu Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji, kjer skrbi za izvedbo ter organizacijo izobraževanj za prostovoljce, organizacije in izobraževalne institucije. Preko dolgoletnega prostovoljskega dela v času študija, kasneje pa mladinskega dela ter dela na področju vzgoje in izobraževanja, je pridobivala izkušnje iz sodelovanja z mladimi in razvijala kompetence na področju dela s skupinami. Izvajala je različne delavnice za otroke, dijake in študente, ki so se dotikale tem razvoja kompetenc, mehkih veščin in kariernega razvoja. V okviru programa Prostovoljstvo razvija in izvaja usposabljanja, povezuje prostovoljce z ustreznimi organizacijami in sodeluje pri promociji prostovoljstva.

 

Pasted into Izobraževanja

Mateja Slapnik
Je koordinatorka Prostovoljskega servisa v Ljubljani, kjer prostovoljci nudijo pomoč socialno ogroženim uporabnikom na njihovih domovih. Preizkusila se je tudi kot vodja v enem izmed naših medgeneracijskih centrov, Hiši Sadeži družbe v Vipavi in kot koordinatorica izobraževanj, sedaj pa nadaljuje z vodenji izobraževanj za prostovoljce. Pri delu na Prostovoljskem servisu je pridobila ogromno izkušenj z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informirala, svetovala, opravljala zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči. Intenzivno delo s prostovoljci je nadaljevala tudi v Vipavi, saj je dnevno prihajala v stik z ljudmi, ki se zanimajo za prostovoljstvo, jim pomagala pri iskanju njim primernega prostovoljskega dela, jim svetovala v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu ter jim nudila mentorsko podporo. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenjem skupin starejših ljudi za samopomoč.

 

IMG_3963

Lea Rojec
Magistrica socialnega dela je svoje izkušnje dela z ranljivimi skupinami pridobivala tako v Sloveniji kot v tujini. Na Slovenski filantropiji dela v sklopu programa Migracije kot mentorica in koordinatorka prostovoljcev, ki delajo s tujci, prosilci za mednarodno zaščito ter begunci. Znotraj te vloge išče nove prostovoljce/ke, jih usposablja, koordinira ter mentorira za pomoč pri integraciji (učenje jezika, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, učna pomoč, druženje). Poleg tega nudi individualno psihosocialno pomoč in podporo migrantom in migrantkam, ki se soočajo z različnimi življenjskimi situacijami. Delovala je kot zakonita zastopnica otrok brez spremstva – jih spremljala v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema.

 

IMG_0958_opt

Ognjen Radivojević
Diplomirani zgodovinar, ki je 4 leta poučeval zgodovino na srednji šoli v Novem Sadu v Srbiji. Kot človek, ki je večkrat spreminjal življenjsko okolje (živel je v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji), se zanima za procese migracij in posebej za težave, povezane z integracijo priseljencev. Od leta 2011 živi v Sloveniji in skozi delovanje v različnih nevladnih organizacijah se je ukvarjal z življenjem priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, še posebej z mladimi. S težavami ljudi, ki prihajajo iz azijskih in afriških držav, se je začel ukvarjati leta 2015, ko se je Balkanska migracijska pot preusmerila proti Sloveniji. Na Slovenski filantropiji je zaposlen od februarja 2016. Dela kot izvajalec “Orientacijskega programa”, katerega namen je intenzivna pomoč ljudem, ki so v Republiki Sloveniji pridobili status mednarodne zaščite. Pomaga pri izvajanju različnih programov, katerih namen je psihosocialna pomoč prosilcem za azil in osebam s statusom mednarodne zaščite, pomoč pri vključitvi oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela ter lažji dostopnosti do zdravstvenih storitev.

 

IMG_3939

Klas Preželj
Diplomirani socialni delavec na Slovenski filantropiji v okviru programa Prostovoljstvo dela na projektu Viški hrane, ki socialno ogroženim posameznikom in družinam lajša stiske. Prav tako v okviru prostovoljskega servisa povezuje prostovoljce in iskalce pomoči (učna pomoč, druženja, pomoč pri iskanju ustreznih organizacij, ki so v pomoč pri razreševanju različnih stisk). Prostovoljcem nudi mentorsko podporo, jim svetuje in jih usmerja v raznolikih situacijah, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. V preteklosti je delal kot mentor v programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), kjer je pridobil pomembne izkušnje pri vodenju skupin, motiviranju, organizaciji mladinskih izmenjav in vodenju delavnic. Dodatno se izobražuje na področju transakcijske analize, s katero si pomaga pri ustvarjanju in ohranjanju dobrih odnosov z uporabniki in prostovoljci.

 

 
IMG_1024_opt

Tina Velišček
Socialna pedagoginja in magistra psihosocialne pomoči je ogromno izkušenj pri izobraževanjih nabrala kot koordinatorka prostovoljcev na Slovenski filantropiji. V okviru te zaposlitve je iskala, izobraževala, koordinirala in mentorirala prostovoljce, ki nudijo psihosocialno pomoč migrantom in jim pomagajo pri integraciji (učenje jezika, učna pomoč, pomoč pri urejanju življenjskih situacij …). Izvajala je najrazličnejše delavnice za prostovoljce, migrante in organizacije. V času študija je izkušnje z delom z ranljivimi skupinami nabirala pri delu z odvisniki od prepovedanih drog in z zaprtimi osebami, že od takrat pa je tudi sama aktivna prostovoljka.

 

Jaka Kovač

Je trener, mladinski delavec in facilitator, član Društva facilitatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi različna izobraževanja za nevladne in mladinske organizacije, šole, podjetja in športne klube, pogosto vodi treninge znotraj programa Erasmus+, predvsem na področju mednarodnega prostovoljstva. Je certificiran trener nenasilne/povezovalne komunikacije pri ameriškem centru za nenasilno komunikacijo (CNVC), več let je prakticiral skupinski dialog, je učitelj meditacije, 20 let je bil trener juda.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki