PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Knjige

Prirocnik ABC prostovoljstva v šolah 

Slovenska filantropija je februarja 2015 izdala priročnik ABC PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH, prvi priročnik o prostovoljstvu, napisan prav za šole, vrtce in druge zavode v vzgoji in izobraževanju.

Pedagoški in drugi strokovni delavci, starši, mentorji in vsa zainteresirana javnost lahko našo odločitev za izdajo priročnika in spodbujanje prostovoljstva v šolah najbolje spoznajo z naslednjim citatom:

 

“Naj si učiteljice še tako prizadevamo za čim bolj kvalitetno delo, ne moremo učencem dati tega, kar jim dajo prostovoljci. In če si še tako prizadevamo devetošolcem dokazati, da so čudoviti odraščajoči ljudje, vredni zaupanja, ljubezni in vsega dobrega, jim ne moremo tega dokazati bolje, kot si sami dokažejo preko prostovoljnega dela.” Ana Kostanjevec, učiteljica z OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in mentorica mladih prostovoljcev.

RAZPRODANO!

 

Sadeži družbe - priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti 

Povezavi med generacijami ne moremo uiti, je pa dobro, da temeljijo na poznavanju, na sprejemanju in na medsebojnem razumevanju. In kanček tega, kako nadoknaditi te povezave, kadar začutimo, da jih življenje ne prinaša dovolj, ponujamo v našem priročniku. Kako narediti druženje med starejšimi in mladimi tako prijetno in hkrati poučno. Znanje smo črpali iz izkušenj s projekta Sadeži družbe in dela v medgeneracijski Hiši Sadeži družbe.

 • Avtorji: Tjaša Arko, Barbara Goričan, Jaka Kovač, Tereza Novak
 • Avtorice prispevkov: Tatjana Fras, Jana Mali, Suzana Farič, Barbara Tehovnik,
 • Majda Fiksl, Mojca Pregl
 • Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: oktober 2011
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 82

 

ABC prostovoljstva – priročnik za mentorje

Mentorstvo nas velikokrat postavi pred zanimiva vprašanja. Z izzivi se srečujemo že pri pridobivanju prostovoljcev, še več pa pri ohranjanju motivacije prostovoljca in v iskanju primerne zahvale. V pomoč pri opravljanju častnega, a odgovornega dela smo za vse mentorje prostovoljcev na Slovenski filantropiji skupaj z drugimi organizacijami pripravili ABC prostovoljstva - priročnik za mentorje.

 • Avtor: Alenka Blazinšek, Alenka Oblak, Jože Gornik, Primož Jamšek, Sašo Kronegger, Rafo Pinosa
 • Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2008, III izdaja maj 2014
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 98

 

Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok

Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok je zbornik prispevkov o prostovoljskem delu in njegovi organiziranosti, še posebej organiziranosti prostovoljskega dela na področju duševnega zdravja. V knjigi so opisani tudi primeri dobre prakse iz Slovenije in tujine.

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2002
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 336

 

Ničesar o nas brez nas: Starejši v Sloveniji

Ničesar o nas brez nas: Starejši v Sloveniji je knjižica, ki je nastala na pobudo organizacije HELP AGE INTERNATIONAL kot pripomoček nevladnim organizacijam, ki se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko starejših. V njej so povzete ugotovitve raziskovalcev, ki so raziskali položaj starejših v Sloveniji, ključni zakoni, ki urejajo status starejših, in povzetek vladnih pobud za izboljšanje kvalitete starejših. Prikazane so tudi možnosti vpliva starejših na odločitve občinskih svetov in županov ter parlamenta in vlade. Prav tako so naštete ključne organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo z izboljšanjem življenja starejših in nekaj primerov dobre prakse.

 • Avtorica: Mateja Kožuh Novak
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2000
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 63

 

Prostovoljci in socialna izključenost otrok

Prostovoljci in socialna izključenost otrok je knjižica, ki svojo vsebino črpa iz projekta »Delovanje prostovoljcev pri zmanjšanju posledic revščine in socialne izključenosti pri otrocih«. Namen tega projekta je opozoriti na vprašanja izključevanja in revščine pri otrocih v Sloveniji ter posredovati koristne ideje in izkušnje, s katerimi lahko civilna družba zmanjšuje socialne neenakosti. Knjižica govori še posebej o možnostih organiziranega delovanja prostovoljcev in prostovoljk.

 • Uredila: Marinka Smodiš
 • Izdajatelja: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva in WHO kolaborativni center za duševno zdravje otrok pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše
 • Leto izida: 2001
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 100

 

Naučimo se poslušati – prostovoljno delo starih za stare

Naučimo se poslušati – prostovoljno delo starih za stare je knjiga, ki prispeva k izboljšanju življenja starejših in starih oseb. Knjiga tako govori o različnih vidikih staranja, o prostovoljskem delu starejših in prostovoljskem delu za starejše o strateških usmeritvah države na področju varstva starih do leta 2005 …

 • Uredila: Maja Kersnik Bergant
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 1999
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 141

 

Odprimo poti k sočloveku: izkušnje skupin za medsebojno sosedsko pomoč

Odprimo poti k sočloveku: izkušnje skupin za medsebojno sosedsko pomoč je knjiga o prostovoljskem delu starejših. Različne avtorice so v uvodu predstavile svoje videnje prostovoljskega dela, predvsem prostovoljskega dela starejših. V knjig je podrobno predstavljen projekt Razvoj loklane skupnosti s prostovoljskim delom starejših - za kvalitetnejšo starost.

 • Urednica: Mateja Kožuh Novak
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2004
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 206

 

Prostovoljno delo v šolstvu

Prostovoljno delo v šolstvu podrobno predstavlja, zakaj je prostovoljsko delo v šolah pomembno in koristno, kaj s tem pridobi šola, predvsem pa učenci, kako sploh organizirati prostovoljsko delo v šolah, kateri projekti prostovoljskega dela že potekajo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah.

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajateljica: Združenje Slovenska filantropija
 • Leto izida: 1998
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 219

 

Prostovoljno delo pri varovanju zdravja in v zdravstvu

Prostovoljno delo pri varovanju zdravja in v zdravstvu je knjiga o prostovoljskem delu na socialnem področju, vlogi nevladnih in prostovoljskih organizacij pri promociji in varovanju zdravja, prostovoljskem delu v bolnišnicah in socialnih zavodih …

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajateljica: Združenje Slovenska fondacija (predhodnica Slovenske filantropije)
 • Leto izida: 1997
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 180

 

Starejši o nasilju nad starejšimi v slovenski družini

Starejši o nasilju nad starejšimi v slovenski družini sistematično opisuje družino, nasilje nad starejšimi, nasilje nad starejšimi v družini, ponuja mož ne rešitve problema in zgodbe iz življenja starejših v Sloveniji. V prilogi najdete tudi torontsko Deklaracijo o preprečevanju nasilaj nad starejšimi na svetvoni ravni in Poziv svetovne mreže za preprečevanje nasilja nad starejšimi.

 • Uredila: Mateja Kožuh Novak
 • Izdajatelja: Slovenska filantropija in Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Leto izida: 2005
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 188

 

Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri

Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri prikazuje prerez organiziranega prostovoljnega dela na področju dela z ljudmi pri nas skozi zadnje obdobje.

 • Uredila: Tomo Martelanc in Tatjana Samec
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija
 • Leto izida: 2000
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 253

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki