PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi 2015

S priznanjem želimo prispevati k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bomo med kandidati, zaposlenimi v javni upravi, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in seaktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata ter način promoviranja prostovoljstva med sodelavci.

  •  NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI 2015

 

Komisija v sestavi Mojca Žerovec (Ministrstvo za javno upravo), Nina Lukashevich (Slovenska filantropija) in Tjaša Arko (Slovenska filantropija) je 12. maja 2016 pregledala prispele prijave

Po pregledu ustreznih prijav se je komisija soglasno odločila, da je prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2015 Aleš Oven, ki je bil imenovan na predlog Univerze na Primorskem.

 

 

Aleš Oven je zaposlen na Univerzi na Primorskem kot vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Kot prostovoljec in aktivni član ekipe prve pomoči deluje v okviru Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper. Je vodja ekipe in tudi predsednik strokovnega sveta za koordinacijo programov prve pomoči, civilne zaščite in preventivnih programov. Sodeluje na številnih usposabljanjih in preverjanjih usposobljenosti iz prve pomoči. Sodeluje tudi pri organizaciji in izvedbi akcije Skupaj rešujemo življenja, prostovoljne prispevke pa namenijo nakupu novih AED in nameščanju po oddaljenih krajih. Ob lanskem migrantskem valu v Vzhodnem delu Slovenije je pomagal pri oskrbi migrantov in kot prostovoljec sodeloval v sprejemnih centrih kar 12-krat, ob tem je opravil 110 prostovoljskih ur. V septembru je skupaj s sodelavcem organiziral zbiranje pomoči in jo potem kontinuirano (1x na teden ali na 14 dni) skupaj s kolegi dostavljal beguncem v Silosu v Trstu. Aleš Oven si naziv naj prostovoljec v javn upravi zasluži predvsem zato, ker je pri pomoči sočloveku izkazal veliko mero srčnosti in nesebičnosti, ter z zgledom motiviral druge. Aleš Oven je res dokazal, kar pomeni biti prostovoljec v pravem pomenu besede. Prostovoljstvo se napreč ne kupuje in ne prodaja. Gre od srca do srca.

 

Komisija si je dovolila, da poleg glavnega naziva Naj prostovoljec / prostovoljka zaposlen/a v JU podeli tudi posebna priznanja, in sicer: 

 

Gospe Đurđici Braje za nesebično prostovoljsko delo z ranljivimi skupinami.

 

Đurđica Braje je uslužbenka Finančne uprave RS. Kot prostovoljka je aktivna pri izvajanju različnih programov Zveze prijateljev mladine Krško. Sodeluje pri vodenju skupin otrok in mladostnikov v okviru kolonije v Nerezinah in v dnevnem centru ZPMS Krško. Pri svetovalnem delu na TOM telefonu je pokazala svojo nesebično pomoč, saj je znala prisluhniti uporabnikom in s svojo srčnostjo ter umirjenim svetovanjem nuditi celovito psiho-socialno pomoč. S takšnim pristopom nadaljuje prostovoljstvo tudi v Društvu gluhih in naglušnih Posavje. Zaradi olajšane komunikacije z uporabniki društva se je udeležila tečaja slovenskega znakovnega jezika. Spodbuja ljudi k pozitivni naravnanosti, razvijanju samopodobe, urejanju medsebojnih odnosov. Njen moto je BODI SPREMEMBA, KI JO ŽELIŠ VIDETI V SVETU.

 

Gospe Mileni Jurgec za izjemno aktivno prostovoljsko delo v skupnosti na različnih področjih.

 

Milena Jurgec je zaposlena na Osnovni šoli Vojnik, predlagala jo je Občina Vojnik. Je dolga leta zelo aktivna na različnih področjih. Njeno prostovoljsko delo sega od kulture, gasilstva, šolstva, župnijskega in karitativnega dela do pisanja člankov za različne medije ter pisanja besedil pesmi za ansamble in razne druge priložnosti. Pomaga tako mladim kot starejšim. Veliko svojega dela in časa je namenila gasilstvu. Že v najstniških letih je postala članica PGD Vojnik. Tretje leto je predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Vojnik, ki je bilo na novoustanovljeno. Občinski svet ji je podelil zlati vojniški grb za dolgoletno prostovoljsko delo na različnih področjih družbenega in društvenega življenja. Milena Jurgec je zgled prostovoljskega dela , saj svojo energijo prenaša tudi na druge krajane in krajanke in jih spodbuja k prostovoljstvu.

 

Gospe Mojci Marovič z občinsko upravo za izjemno skupinsko udejstvovanje pri razvoju kraja in reševanju stisk posameznikov.

 

Mojca Marovič je direktorica občinske uprave občine Radenci. Kmalu po nastopu te funkcije je svojim načinom dela, razmišljanja in dejanji pokazala svoj čut za sočloveka v stiski. Aktivno sodeluje pri organiziranju humanitarnih oz. dobrodelnih aktivnosti in je vedno poskrbela, da so bila zbrana sredstva namenjena najbolj ranljivim skupinam: otrokom s posebnimi potrebami, otrokom iz socialno ogroženih družin, invalidnim osebam, družinam v stiski. Z izvajanjem projekta Mačje mesto skrbi za pestro dogajanje kraju in se poklonijo pesniku Kajetanu Koviču. Med zaposlenimi in sokrajani spodbuja tudi korporativno prostovoljstvo. Mojca Marovič ob vsem svojem obsegu dela in raznovrstnosti področij, ki jih kot direktorica občinske uprave mora obvladovati, najde čas za sočloveka, mu prisluhne in pomaga čim prej najti najustreznejšo rešitev.

 

 

  • NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI 2014

Prejemnik naziva NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2014 je Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor.

Posebna priznanja so prejeli Ivan Kramberger, Romana Lesjak in Matevž Pavčnik.

 

  • NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI 2012

 

5. decembra 2013 smo prvič podelili priznanje Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi. Naj naziv za leto 2012 je prejel Matej Markovič, pripadnik Slovenske vojsk.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki