PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazno mesto 2017

Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. Slovenska filantropija zato spodbuja razvoj prostovoljstva v občinah z natečajem PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO.

 

Nekatere občine, ki so naziv prejele že v prejšnjih letih, so ga tokrat potrdile, nekatere pa so ga letos pridobile prvič.

 

 

PRVIČ PODELJENI NAZIVI:

 

Občina Trbovlje:

Občina Trbovlje je v svoji vlogi pregledno predstavila načine podpore, ki jo nudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem. Županja in zaposleni v občinski upravi tudi s svojim zgledom in z udeležbo na prostovoljskih aktivnostih spodbujajo prostovoljstvo med občani. Občina spodbuja povezovanje nevladnih prostovoljskih organizacij s šolami in s tem vabi mlade v prostovoljstvo. Prostovoljstvo promovira na najrazličnejše načine, saj prepoznava bogastvo, ki ga prostovoljci pomenijo za družbo. Občina Trbovlje se s podporo projektom izmenjave mladih prostovoljcev odpira v Evropo in s tem tudi preko prostovoljstva vlaga v razvoj odprte družbe, kar je še posebej pomembno za mlade generacije.

 

Občina Laško:

V Občini Laško je prostovoljstvo organizirano v skupaj 91 nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Vseh prostovoljcev je glede na vse prebivalstvo v občini blizu 10 %. Občina nekatere programe prostovoljskih organizacij financira v celoti, druge pa sofinancira. Močan poudarek v občini je na medgeneracijskem področju, v okviru katerega delujeta Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost in Center starejših – Hiša generacij. Hiša generacij je tudi nosilka Dneva za spremembe v kraju. Laško je v največjo skupno prostovoljsko akcijo Laško – naše mesto maja 2016 povezalo 22 različnih organizacij iz vseh družbenih sektorjev. Župan in zaposleni v občinski upravi prostovoljsko pomagajo društvom, ki obiskujejo starejše na domovih in so lani opravili skupaj kar 4906 ur prostovoljskega dela. Občina Laško je prepoznala prostovoljstvo kot svojo prednost in vrednoto, saj prispeva k izboljšanju kakovosti življenja občanov in razvoju občine.

Občina Izola:

V Občini Izola je v prostovoljstvu aktivnega kar 20 % celotnega prebivalstva. Živahno je tudi njihovo mednarodno prostovoljsko dogajanje, saj so imeli v zadnjem letu kar 36 prostovoljcev iz tujine. Občina prispeva k razvoju prostovoljstva s sofinanciranjem programov preko razpisov, pa tudi s financiranjem prostovoljskih organizacij z neposredno pogodbo. Ustanovili so Javni zavod za podjetništvo za pomoč društvom pri pridobivanju sredstev. Že več let aktivno sodelujejo pri Dnevu za spremembe. Letos so poleg zasaditve 20 dreves v okviru projekta Izola – zeleno mesto čistili morje in iz njega odstranili ogromno odpadkov. Občinska uprava je skupaj z županom sodelovala tudi zbiranju pomoči za prijatelje iz pobratenega mesta Tolentina, ki ga je prizadel oktobrski potres in nakupu ter namestitvi 6 bivalnikov za najbolj ogrožene. V Izoli prostovoljske akcije združujejo in povezujejo javne zavode, podjetja in društva kot tudi občane, od najmlajših do starejših, kar prinaša v medsebojne odnose veliko pozitivnega.

 

Občina Sevnica:

V Občini Sevnica je v prostovoljstvu aktivnih skoraj 27 % celotnega prebivalstva. Župan in zaposleni v občinski upravi se dobro zavedajo pomena prostovoljstva. Menijo, da prostovoljstvo v današnji družbi ni dovolj cenjeno, zato k razvoju prostovoljstva prispevajo tudi sami. Prostovoljskim organizacijam nudijo finančno podporo in tudi uporabo občinskih prostorov za prostovoljske aktivnosti - ne le za programe, ampak tudi za izvedbo sestankov, izobraževanj in usposabljanj. Prostovoljske organizacije lahko dodeljena sredstva uporabijo za delovanje, nakup opreme in obnovo prostorov, potrebnih za njihovo delovanje. Načrtno sofinancirajo aktivnosti s področja prostovoljskega dela mladih. Župan, ki tudi sam aktivno sodeluje v gasilskem društvu, se prostovoljcem zahvali ob vseh pomembnejših dogodkih v občini, v njihovem glasilu in tudi ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

POTRDITEV NAZIVOV

Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto se v letu 2017 potrdi in podeli naslednjim občinam:

 

Občina Črna na Koroškem: za močno povečano število prostovoljcev v občini, tudi med mladimi; pomemben dosežek v letu 2016 je odprtje Medgeneracijskega centra Plac, ki je postal prostor za prijetno in aktivno druženje vseh generacij.

 

Občina Gornja Radgona: za stalno podporo prostovoljskim organizacijam, za podelitev nazivov Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj dogodek, prvič v letu 2016; za etično in aktivno prostovoljsko odzivanje občinske uprave z županom na čelu v času povečanega prehoda migrantov skozi Slovenijo.

 

Občina Hrpelje-Kozina: za omogočanje brezplačne pravne pomoči občanom v sodelovanju z Zavodom Dobra pot, za podelitev naziva Naj prostovoljec v občini in sprejem za prostovoljce z nagradnim koncertom; za novi projekt STAR, ki je namenjen pomoči starejšim in bo prostovoljcem omogočil usposabljanje za delo s starejšimi, pa tudi za nadaljevanje projekta brezplačnih prevozov za ostarele občane, ki ga ponujajo prostovoljci Zavoda Sopotniki.

 

Občina Kamnik: za nov Dnevni center za mlajše invalidne osebe in vzpostavitev večgeneracijskega centra, ki spodbuja povezovanje v skupnosti; za delovanje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon in podporo programom za aktivacijo starejših ter prostovoljsko pomoč zanje; za uspešne programe na medgeneracijskem področju in podporo prostovoljski realizaciji filma na medgeneracijsko tematiko, ki nastaja v okviru Zavoda Oreli.

 

Občina Krško: za vključujoče posvetovanje občinske uprave s predstavniki prostovoljskih organizacij pri pripravi razpisov, za podeljevanje nazivov prostovoljec in prostovoljska organizacija leta; za subvencioniranje vstopnic za bazen in oprostitev članarine v knjižnici zaslužnim prostovoljcem; za  vključitev ukrepov za spodbujanje prostovoljstva v strateške dokumente občine.

 

Mestna občina Ljubljana: za kontinuirano pregledno financiranje velikega obsega prostovoljskih programov s sredstvi iz javnih razpisov ali pa neposredno po pogodbi; za dosledno upoštevanje dela prostovoljcev kot lastnega deleža prostovoljskih organizacij na razpisih; za tradicionalno pokroviteljstvo Veselega dne v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva.

 

Mestna občina Murska Sobota: za stalno spodbujanje prostovoljskih programov in vsako leto večji poudarek kakovostnemu izvajanju prostovoljstva, za podeljevanje priznanja Naj prostovoljec, Naj društvo in Naj dogodek; za stalno podporo medgeneracijskemu prostovoljstvu.

 

Občina Radlje ob Dravi: za aktiviranje zaposlenih v občinski uprav v projektu občina po meri invalidov; za omogočanje dobrih pogojev in prostovoljske podpore domačinov študentski delovni brigadi poleti 2016; za nagradni izlet v tujino za mlade prostovoljce, ki so vse leto delali v mladinskem kulturnem centru; za aktivno angažiranje župana pri varstvu narave in spodbujanje prostovoljstva tudi v javnih zavodih.

 

Občina Ravne na Koroškem: za dobro razvito medgeneracijsko sodelovanje; za nov program Mladi za starejše skupaj z Gimnazijo in Srednjo šolo Ravne na Koroškem in društvom upokojencev, ki pomeni organizirane obiske dijakov pri starejših na domovih; za podeljevanje nazivov Naj prostovoljec – Naj prostovoljka in Naj prostovoljska organizacija.

 

Občina Slovenske Konjice: za načrtno usmeritev v vzgojo mladih za solidarnost in aktivno povezovanje prostovoljskih organizacij; za vzpostavitev prostovoljskih prevozov ostarelih občanov v projektu Prostofer; za posebno skrb za invalide in tolmačenje v znakovnem jeziku na javnih prireditvah; za invalidom prijazno opremljanje prometne infrastrukture; za gostiteljstvo Slovesnega dne prostovoljstva 2016.

 

Občina Škofja Loka: za sodelovanje uprave in župana na številnih dogodkih prostovoljskih organizacij in izjemno prostovoljsko delo na področju kulture: v letu 2016 je bil Škofjeloški pasijon kot prvi element nesnovne kulturne dediščine Slovenije uvrščen na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

 

Mestna občina Velenje: za zelo dobro sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami; za spodbujanje prostovoljstva s podelitvijo nazivov Naj prostovoljec in Naj prostovoljska organizacija; za organizacijo sprejema prostovoljcev ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva; za organiziranje skupnostnih čistilnih akcij ter skrb za prostovoljstvo v vseh starostnih skupinah.

 

Občina Žalec: za podporo delovanju 172 nevladnih organizacij; za aktivno spodbujanje prostovoljstva, še posebej med mladimi; za dosledno upoštevanje dela prostovoljcev pri sofinanciranju prostovoljskih programov na občinskih razpisih.

 

Vsem prostovoljstvu prijaznim mestom iskreno čestitamo in želimo, da se vam v prihodnjih letih pridruži še veliko slovenskih krajev.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki