PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    
Javni natečaj Naj prostovoljec v Mestni občini Koper

Javni natečaj Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2022

Natecaj_Naj_prostovoljec_v_Mestni_obcini_Koper_2022

Slovenska filantropija v sodelovanju z Mestno občino Koper z dnem 26. 9. 2022 objavlja natečaj Naj prostovoljec Mestne občine Koper 2022, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke in prostovoljce v Mestni občini Koper. Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naslov »Naj prostovoljca« v treh starostnih kategorijah:

- do dopolnjenih 30 let

- od 30 do dopolnjenih 65 let ter

- 65 let ali več.

Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2022.

Namen javnega natečaja je podelitev priznanj tistim posameznikom, ki s svojim prostovoljskim delom pripomorejo k večji kakovosti življenja občanov, pa tudi k razvoju in spodbujanju prostovoljstva v Mestni občini Koper.

Nevladne organizacije, javne zavode, neformalne skupine in posameznike vabimo, da predlagajo prostovoljke in prostovoljce za prejem priznanja Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2022.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik opravlja v dobro drugih ali v splošno korist, po svoji svobodni volji, brez pričakovanja plačila in neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase. Za prostovoljsko delo se upošteva delo opredeljeno po Zakonu o prostovoljstvu.

 

1. Predlagatelji

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, nevladna organizacija (društva, zveze), javni zavod in zasebni zavodi.

 

2. Pogoji za sodelovanje

1. V izboru lahko sodelujejo prostovoljci in prostovoljke vseh starostnih skupin.

2. Prijavljeni posameznik/posameznica mora imeti stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Koper oziroma mora biti njegovo/njeno delovanje jasno povezano z Mestno občino Koper oziroma na območju Mestne občine Koper.

3. Prostovoljka oz. prostovoljec za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice.

4. Prijavljena prostovoljka oz. prostovoljec mora biti s prijavo seznanjen-a in se z njo strinjati kar dokazuje s podpisom izjave o strinjanju s kandidaturo.

5. Predlagatelj mora v celoti izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga pošlje do datuma prijave na naslov Slovenska filantropija, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali na elektronski naslov prostovoljstvo.koper@filantropija.org., v kolikor sta prijavnica in izjava kandidata podpisana z elektronskim podpisom. Prijavni obrazec je na voljo tukaj. V procesu zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene prijavnice.

 

3. Ocenjevanje prijav

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija v sestavi predstavnikov Slovenske filantropije, Mestne občine Koper in še treh predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Kopra.  V primeru, da je predlagam kandidat član organizacije, iz katere je imenovan predstavnik komisije, se predstavnik komisije v postopku ocenjevanja prijave izloči.

 

4. Kriteriji izbora

Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki in delo posameznikov/posameznic v letih 2020, 2021 in 2022:

  1. Rezultati prostovoljkinega oz. prostovoljčevega dela so pripomogli k bolj kakovostnemu življenju prebivalcev Mestne občine Koper, kar se odraža na vplivu na življenje posameznikov v stiski ali k pestrejši ponudbi aktivnosti za občane na mladinskem, socialnem, izobraževalnem, kulturnem, rekreativnem, turističnem ali drugem področju.
  2. Število ur, ki jih je opravila prostovoljka oz. prostovoljec.
  3. Število prostovoljskih projektov v katerih sodeluje prostovoljka oz. prostovoljec.
  4. Prostovoljec znotraj organizacije prevzema odgovornejše vloge za izpeljavo aktivnosti.
  5. Funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem projektu.
  6. Vpliv prostovoljca na razumevanje in širjenje prostovoljstva v Mestni občini Koper.

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev strokovna komisija izbrala največ po en naziv na starostno kategorijo. Komisija lahko podeli tudi posebna priznanja.

Naziv se podeli za prostovoljsko delo v daljšem časovnem obdobju s poudarkom na zadnjih treh koledarskih letih.

 

5. Podelitev priznanj

Podelitev priznanj bo potekala na osrednjem dogodku Naj prostovoljec v Mestni občini Koper 2022, ki bo potekala predvidoma 7. 11. 2022.

 

6. Način oddaje in roki

Predlagatelj mora v celoti izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga pošlje na naslov Slovenska filantropija, Gortanov trg 15, 6000 Koper ali na elektronski naslov prostvoljstvo.koper@filantropija.org., v kolikor sta prijavnica in izjava kandidata podpisana z elektronskim podpisom. Prijavni obrazci in razpis so objavljeni na spletni strani prostovoljstvo.org, zanje se lahko zaprosi tudi z dopisom na elektronsko pošto prostovoljstvo.koper@filantropija.org.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 12. 10. 2022.

Podelitev priznanj bo predvidoma 7. 11. 2022.

 

7. Ne pozabite

Promocija prostovoljstva je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo. Več informacij lahko najdete na www.prostovoljstvo.org, na elektronskem naslovu prostovoljstvo.koper@filantropija.org oz. na tel. številki 070 713 332.Avtor:

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki