PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Regijski obiski 2017

Regijski obiski v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Kopru

Slovenska filantropija je v letu 2017 (20. 3., 12. 4. in 19. 4.) izvedla tri regijske obiske po Sloveniji, da se je neposredno na terenu seznanila z izzivi, s katerimi se srečujejo prostovoljske organizacije v različnih predelih Slovenije, hkrati pa je spodbudila in okrepila sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi, jih informirala o novostih na področju prostovoljstva in tako prispevala k razvoju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.


Kaj smo ponudili?

  • Priložnost, da so organizacije in posamezniki pridobili vse informacije, potrebne za kakovostno organizacijo prostovoljstva.
  • Odgovore na vprašanja o Zakonu o prostovoljstvu (sklepanje dogovorov, vodenje evidenc, vračanje stroškov, nastalih v prostovoljstvu, zavarovanje prostovoljcev …).
  • Priložnost za pridobivanje novih prostovoljcev z objavljanjem prostovoljskih zgodb in oglasov za prostovoljsko delo na portalu www.prostovoljstvo.org.
  • Uporabne spodbude za dodatno promocijo dela (uporaba socialnih omrežij, veliki prostovoljski dogodki …).
  • Članstvo v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, ki je brezplačno in prinaša dodatno podporo in ugodnosti za uspešno delo s prostovoljci.
  • Individualne svetovalne ure.
  • Možnost predstavitve pogleda na razvoj prostovoljstva v regiji in na nacionalni ravni, s čimer bomo lahko vsi prispevali k nacionalni strategiji na področju prostovoljstva.


Na vseh treh regijskih obiskih je potekala delavnica z naslovom Zakon o prostovoljstvu in mentorstvo prostovoljcem v praksi. Ob predstavitvi celotne tematike je predstavnike organizacij zanimalo predvsem področje evidentiranja prostovoljskega dela, formalnega urejanja prostovoljstva (od dogovorov s prostovoljci do prostovoljskih programov), pomen in posledice vpisa v register prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES, prednosti članstva organizacije v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, povračila stroškov prostovoljcem, možnosti nagrajevanja prostovoljcev in zavarovanja ter plačila prispevkov v zdravstveno in pokojninsko blagajno. Posebno pozornost smo posvetili prostovoljstvu prejemnikov denarno socialne pomoči, predstavili smo sporne prakse na tem področju ter ustrezno mentorstvo prostovoljcem iz ranljivih skupin. Del delavnice je bil namenjen pridobivanju prostovoljcev, promociji delovanja organizacij, etičnemu kodeksu in izmenjavi izkušenj udeležencev delavnice.


Na vseh regijskih obiskih je potekal tudi Posvet o prostovoljstvu v regiji.


Slika 1: Regijski obisk v Murski Soboti v prostorih Hiše Sadeži družbe Murska Sobota


Na prvem posvetu v Murski Soboti so sodelovali Zoran Hoblaj, podžupan Občine Murska Sobota, Rofina Bernjak, višja svetovalka za socialne zadeve na Občini Murska Sobota, Darko Kranjc, strokovni vodja Hiše Sadeži družbe Murska Sobota, Aleksandra Škrjanec, predstavnica MC Prlekije, Viola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Murska Sobota, Matejka Horvat, Regionalno stičišče Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, predstavniki Slovenske filantropije in udeleženci obiska.


V večjih prostovoljskih akcijah se občani radi odzovejo, prostovoljstvo se razvija v številnih nevladnih organizacijah, pa tudi v zavodih (v mladinskem centru, na šolah, v domovih starejših …).Ugotovili smo, da potrebe po prostovoljstvu močno naraščajo, saj je vedno več ljudi, ki ostajajo na robu, izključeni iz sistemov, ki naj bi zagotavljali varnost in kakovostno preživetje. Poleg tega se kaže tudi potreba po vedno večji profesionalizaciji prostovoljstva in kvalitetnemu zagotavljanju mentorstva prostovoljcem, ki je zaradi premajhnega števila zaposlenih v nevladnem sektorju praktično nemogoč. Zato bi bilo z nacionalno strategijo nujno omogočiti zaposlitev mentorjev prostovoljcev.


Slika 2: Regijski obisk v Slovenj Gradcu v MKC Slovenj Gradec


Najprej smo se srečali z Andrejem Časom, županom Mestne občine Slovenj Gradec, s katerim smo se pogovarjali o načinih podpore prostovoljskim organizacijam, predstavili smo mu pridobitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto ter se dogovorili za sodelovanje pri vzpostavljanju podpore prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam s strani občine.


Na regijskem posvetu v Slovenj Gradcu so sodelovali Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec, Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem, Jure Stah, predstavnik Koroškega regionalnega stičišča nevladnih organizacij Korociv, Andrej Konečnik, predstavnik Mladinsko kulturnega centra Slovenj Gradec, Urška Pajenk, koordinatorka aktivnosti v Koroškem medgeneracijskem centru, predstavniki Slovenske filantropije in udeleženci obiska.


Pogovarjali smo se o velikem prispevku prostovoljstva v regiji, o številnih dobrih praksah, pa tudi o tem, da bi prostovoljci potrebovali več strokovne podpore. Prisotni so se seznanili z uspešnimi pristopi k organiziranju prostovoljstva v posameznih prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, izmenjali izkušnje, dobili odgovore na vprašanja o evidentiranju in vrednotenju prostovoljskega dela, možnostih in omejitvah na področju nagrajevanja prostovoljcev, predstavili ovire, ki otežujejo mentorstvo prostovoljcem, predvsem administrativne obveznosti in kadrovsko podhranjenost organizacij.


Slika 3: Regijski obisk v Kopru v prostorih Pretorske palače


Regijski obisk v Kopru se je začel s srečanjem predstavnikov Slovenske filantropije s Petrom Bolčičem, podžupanom Občine Koper. Pogovor je bil usmerjen v aktivnosti prostovoljskih organizacij na Obali in načine podpore, ki jih nudi Občina Koper. Predstavili so nam prostovoljske aktivnosti na področju turističnih organizacij in večjih rekreativnih ter športnih dogodkov. V pogovoru smo se dotaknili tudi aktivnosti organizacij, ki se aktivirajo na področju podpore migrantov, saj se občina pripravlja na sprejem beguncev, ki bodo prišli v Koper preko programa kvot.


Na posvetu v Kopru so sodelovali Timotej Pirjevec, predstavnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj na Mestni občini Koper, Vasja Valenčič, predstavnik Občine Hrpelje-Kozina , ki je dobitnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto, Kaja Cunk, strokovna sodelavka Kulturno izobraževalnega društva PINA in predstavnica regijskega stičišča za NVO, Marija Jereb, predstavnica Območnega združenja Rdeči Križ Koper, Martina Miklavčič Šumanski, predstavnica Občine Izola, predstavniki Slovenske filantropije in udeleženci.


Ugotovili smo, da je vloga prostovoljstva v regiji zelo pomembna in da se prostovoljci aktivirajo na različnih področjih (na socialnem in kulturnem področju, humanitarni dejavnosti, medgeneracijskih dejavnostih, pri zaščiti in reševanju narave, izobraževanju, itd.). Organizacijam je bilo skupno tudi to, da imajo težavo pri pridobivanju prostovoljcev, ki so še študentje, saj so ti ob študiju prisiljeni delati za preživetje in jim za prostovljstvo ostane bolj malo časa.


Vzporedno je potekala delavnica o prostovoljstvu v šolah, na kateri so si učiteljice lahko izmenjale ideje in se povezale.

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki